Ebbemåla

Ebbemålas arkiv

 

Eb 1 Inbjudan 1913 begravningsakt för Karl Persson

Eb 2 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej

Eb 3 Lantmäteriförrättning 1928 för 1:22 för B E W Sandberg Scannas ej

Eb 4 Lantmäteriförrättning 1918 för båtsmanstorpet Scannas ej

Eb 5 Gravationsbevis 1878 för 11/64 mantal ägare Carl Persson

Eb 6 Undantagskontrakt 1891 för Per Persson

Eb 7 Köpekontrakt lösöre 1909 August Persson

Eb 8 Avtal 1900 om underhåll av Hovmansbygdsbron

Eb 9 Bouppteckning 1928 efter avlidna hustrun Inga Eriksson

Eb 10 Upphandling 1896 ny slöjdsal

Eb 11 Gravationsbevis 1889 för 11/64 mantal ägare Carl Persson

Eb 12 Köpebrev 1914 för 11/320 mantal August Persson

Eb 13 Sammandrag över utgifterna vid Ebbemåla skola år 1894

Eb 14 Avtal 1899 om ny bro över Mörrumsån

Eb 15 Undantagskontrakt 1909 Per Nilsson

Eb 16 Lagfart 1833 å 1/8 mantal för Per Nilsson

Eb 17 Lagfartsprotokoll 1808 för 1/8 mantal Per Jönsson

Eb 18 Skattläggning 1827 av kvarnen

Eb 19 Laga Skifteskarta 1843  Scannas ej

Eb 20 Ledamöter av Kungl Riddarsynerätten 1783

Eb 21 Bouppteckning 1890 i Carl Perssons konkurs

Eb 22 Bynotiser av Ragnar Thomasson

Eb 23 Protokoll ang häradssyn 1766 ang tvist mellan byarna om gränsdragning

Eb 24 Tingsprotokoll 1643 om marktvist mellan byarna

Eb 25 Protokoll Riddarsynerätten 1783 ang rågångstvist mellan byarna

Eb 26 Lantm protokoll 1774 ang rågångstvist mellan byarna

Eb 27 Gränsutsättning 1774 mellan byarna

Eb 28 Tingsprotokoll 1760 ang rågångstvist mellan byarna

Eb 29 Stena-Pella-torpet Vår Hembygd 1979

Eb 30 Brittas Karin av Ivar Andersson Vår Hembygd 1964

Eb 31 Om spöken Vår Hembygd 1960

Eb 32 Masse och velocipeden av Ivar Andersson  Vår Hembygd 1968

Eb 33 Exekutiv auktion 1891 Vår Hembygd 1967

Eb 34 Om ett barnmord 1840 av Hugo Svensson Vår Hembygd 1959

Eb 35 En kulturhistorisk utredning 1994 av Evy Rydergård Scannas ej

Eb 36 Kulturhistorisk utredning om Käringehejan 1994 Scannas ej

Eb 37 Bouppteckning efter Bengt Målare

Eb 38 Auktionsprotokoll 1892 hos lantbr Bengt Persson

Eb 39 Domstolsprotokoll 1903 mål mellan Sven Jonas Hultman och Per Olsson

Eb 40 Auktionsprotokoll 1880 hos f  hem ägaren Ola Håkansson

Eb 41 Älgjakt år 1898

Eb 42

Eb 43

Eb 44 Byggnadsminnesförklaring av Ebbemåla Bruk

Eb 45 Bouppteckning 1899 efter avlidna hustrun Bengta Sonesdotter

Eb 46 Köpebrev 1915 Abrahamsro köpare Amanda Abrahamsson

Eb 47 Arvodesräkning lantm Abrahamsro 1915

Eb 48 Lagfartsprotokoll 1916 Abrahamsro

Eb 49 Brev fr lantmät Eric Aspegren ang Abrahamsro till Abraham Svensson

Eb 50 Kostnadsräkning med anledning av lantmäteri Abrahamsro

Eb 51 Anhållan om ägostyckning Abrahamsro

Eb 52 Brev fr lantmät Eric Aspegren till Måns Ingvarsson ang lantm.förrättning

Eb 53 Intyg om odlingslån 1924

Eb 54 Ansökan om egnahemslån 1924 Emil Karlsson

Eb 55 Värderingsintyg 1925 Abrahamsro

Eb 56 Köpebrev 1924 Abrahamsro Emil Karlsson

Eb 57 Ägandeförbehåll 1926 Abrahamsro

Eb 58 Annulering köpebrev 1926 Abrahamsro Emil Karlsson

Eb 59 Amanda Olsson stämmer 1926 Emil Karlsson på köpeskilling

Eb 60 Revers 1924 Emil Karlsson

Eb 61 Brandförsäkring 1926 Abrahamsro

Eb 62 Köpebrev 1926 Abrahamsro Emil Karlsson

Eb 63 Köpebrev 1914 Abrahamsro Amanda Abrahamsson