Dalanshult

Dalanshults arkiv

Dalanshult

Dh 1            Lagfartsbevis 1893 för 1/80 mantal Ola Jönsson
Dh 2            Lagfartsbevis 1915 för 7/256 mantal Alfred Eriksson
Dh 3            Lagfartsbevis 1924 för 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
Dh 4            Lagfartsbevis 1917 för 7/256 mantal Hilding Karlsson
Dh 5            Lagfartsbevis 1919 för 7/768 mantal Hilding Karlsson
Dh 6            Lagfartsprotokoll 1917 för 7/768 mantal Hilding Karlsson
Dh 7            Lagfartsprotokoll 1924 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
Dh 8            Lagfartsprotokoll 1912 för 1/64 mantal Johanna Pettersson
Dh 9            Köpekontrakt 1911 för 1/64 mantal Johanna Pettersson
Dh 10           Köpekontrakt 1924 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
Dh 11           Redovisning och arvskifte 1870 efter Ola Olsson
Dh 12           Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Dh 13           Försäkringsbrev 1918 för 7/256 mantal Hilding Karlsson
Dh 14           Gravationsbevis 1917 för 7/256 mantal Alfred Eriksson
Dh 15           Gravationsbevis 1932 för 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
Dh 16           Bynotiser av Ragnar Thomasson