Bytaremåla

Bytaremåla

Bytaremåla

Bm 1             Äldre gårdsägare i Bytaremåla
Bm 2             Ekonomisk karta
Bm 3             Bosatta i Bytaremåla
Bm 4             Husförhörslängd  1896 – 1906
Bm 5             Undantagskontrakt 1897 för John Håkansson och Anna Jönsdotter
Bm 6             Lagfartsprotokoll 1867 3/16 mtl Hans Larsson
Bm 7             Lagfartsprotokoll 1867 3/16 mtl Sven Eriksson
Bm 8             Inteckningsprotokoll 3/16 mtl 1865 Ola Svensson
Bm 9             Inteckningsprotokoll 1868 3/16 mtl dödning av inteckningar
Bm 10          Auktionsprotokoll 1886 hos smeden S Svensson
Bm 11          Omsättning växel Smeden Sven Svensson 1886
Bm 12          Beskrivning av Ernst Nilssons gård