Byemåla

Byemålas arkiv

By 1 Bouppteckning 1922 efter vagnmakaren Lars Andersson

By 2 Ägostyckning 1/6 mantal 1920 med beskrivning och karta Scannas ej

By 3 Arrendekontrakt år 1900 Lars Andersson

By 4 Köpekontrakt 1922 Elof Eriksson

By 5 Taxeringsärende 1926 änkefru Bengta Svensson

By 6 Byemålas ägare och skatter genom åren Vår Hembygd 1970

By 7 Lagfartsprotokoll 1/16 mantal 1880 Lars Andersson

By 8 Lagaskifte beskrivning Scannas ej

By 9 Bynotis 1714 om böter för örfil mm

By 10 Tidningsartikel om Lars Mobergs modellbyggen

By 11 Ägoskifte 1858 mellan Ola Trulsson – Bengt Persson m karta Scannas ej

By 12 Inskrivningsbok 1914 för Elof Eriksson född 1891

By 13 Församlingsbok Byemåla 1896 – 1936 Scannas ej

By 14 Entreprenadkontrakt 1935 brobygge Byemålaån

By 15 Auktionsprotokoll 1927 Ola Jönssons sterbhus

By 16 Godkännande av Testamente 1927 Ola Jönsson

By 17 Arvsskifte 1928 efter Bengta Jönsson

By 18 Klander mot arvsskifte efter Bengta Jönsson Jöns Håkansson

By 19 Uppgift om Bengta Jönssons egendom den 9 april 1928

By 20 Testamente 1927 Ola Jönsson

By 21 Omyndigförklaring 1925 av Bengta Jönsson Sekretess

By 22 Utseende av förmyndare för Bengta Jönsson

By 23 Lagfartsbevis 25/1536 mantal 1925 Hugo Rietz

By 24 Lagfartsprotokoll 25/1536 mantal Bengta Jönsson

By 25 Gravbrev 1928 Bengta Pettersson