Brännarebygden

Brännarebygdens arkiv

 

Bn 1 Space, the camp, ett reportage

Bn 2 Fotokopia av del av båtsman Duktigs läkarbok

Bn 3 Torpbeskrivningar 3 st

Bn 4 Karta och beskrivning hus och gårdar

Bn 5 Testamente Lina Mac Couberg

Bn 6 Undantagskontrakt 1846 Måns Källsson

Bn 7 Torpkontrakt 1819 Måns Källsson samt transport t Kjell Månsson

Bn 8 Bouppteckning 1852 efter pigan Kerstin Håkansdotter

Bn 9 Bouppteckning 1863 efter husmannen Åke Nilsson

Bn 10 Inbjudan 1867 till begravning

Bn 11 Inteckning undantagskontrakt Måns Kjellsson 1846

Bn 12 Inteckning torpkontrakt Kjell Månsson 1845

Bn 13 Köpekontrakt 1851 3/16 mtl Ola Håkansson

Bn 14 Köpekontrakt 1873 1/32 mtl Åke Åkesson

Bn 15 Avlöningsbok 1863 -1864 pigor och drängar Ola Håkansson

Bn 16 Betäckningsintyg sto Ola Håkansson

Bn 17 Debetsedel hästförsäkring 1883 – 1885 Ola Håkansson

Bn 18 Avtal 1829 om stängseldelning mellan Brännarebygden – Vilshult

Bn 19 Avtal 1858 om stängseldelning mellan Ola Håkansson – Hans Åkesson

Bn 20 Delningsbeskrivning gårdar 1869

Bn 21 Inbjudan till Lars Carlsson begravning av Hanna Persdotter i Rössjö

Bn 22 Auktionsräkning 1877 till Ola Håkansson

Bn 23 Prästintyg 1873 om arvingar efter bonden Nils Larsson

Bn 24 Dödsbevis Olof Olander i USA 1881

Bn 25 Debetsedel kronoskatter 1873 bonden Ola Håkansson

Bn 26 Debetsedel kronoskatter 1874 torparen Bengt Nilsson

Bn 27 Torpkontrakt 1859 Pehr Eriksson

Bn 28 Lassa-Nessasläkten mm

Bn 29 Brev till Carlsson 1859

Bn 30 Begäran om stöd för vägbygge mot Rönåsa

Bn 31 Testamente 1857 Håkan Åkesson och Bengta Persdotter

Bn 32 Anmodan betala skuld torp Ola Larsson och änkan Bengta Svensdotter

Bn 33 Torpkontrakt 1819 Måns Kjälsson

Bn 34 Inteckning torpkontrakt 1820 Måns Kjälsson

Bn 35 Lagfart 1931 för Håkan Bengtsson å 1/32 mtl Brännarebygden 1:28

Bn 36 Avlöningslista bränneriet Ola Håkansson

Bn 37 Uppsägning brandstod 1861

Bn 38 Dagsverken hos Ola Håkansson

Bn 39 Räkning 1877 till Ola Håkansson

Bn 40 Avgift för brännvinsbränning 1857 Ola Håkansson

Bn 41 Brev från Samuelsson 1864

Bn 42 Revers Håkan Olsson i Farabol

Bn 43 Debetsedel 1874 års skatter Nils Larssons änka

Bn 44 Gårdar och torp 1865 – 1896

Bn 45 Torpinventering inkl karta med beskrivningar

Bn 46 Torpinventering med karta artikel i Vår Hembygd 1978

Bn 47 Mitt barndomshem Öna, Vår Hembygd 1975

Bn 48 Snapphanegrottan i Brännarebygden, Vår Hembygd 1979

Bn 49 Kräftfisket och Varningen, berättelser i Vår Hembygd 1979

Bn 50 När Brännarebygdsborna blev herremän, Vår Hembygd 1978

Bn 51 Köpekontrakt 1937 1/64 mtl Sven Svensson och Ingrid Svensson

Bn 52 29 st förstorade foton från stenbrotten

Bn 53 Auktionsprotokoll 1891 bonden Lars Olsson

Bn 54 Stämning 1855 bonden Lars Carlsson olovlig brännvinsförsäljning