Björkefall

Björkefalls arkiv

Bf 1 Lagfartsbevis 1901 för Bengt Jönsson

Bf 2 Boplatsregister med karta och bosatta

Bf 3 Gravationsbevis 1902 för 21/768 mtl Bengt Jönsson

Bf 4 Lagfart 1875 för 21/768 mtl Jöns Olsson

Bf 5 Köpekontrakt för 21/768 mtl Jöns Olsson, Johanna Jönsdotter

Bf 6 Bynotiser Ragnar Thomasson

Bf 7 Inteckning 1901 i 21/768 mt Bengt Jönsson

Bf 8 Beskrivning av Björkefall 1611 – 1865 Vår Hembygd 1963

Bf 9 Hermodskurs, Malmö Språk- & Handelsinstitut Bengt Mattsson

Bf 10 Referens Farabols Stärkelsefabrik till Bengt Mattsson

Bf 11 Arrendekontrakt Bengt Mattsson

Bf 12 Fraktsedel Singer symaskin Bengt Mattsson

Bf 13 Krav från Bengt Mattsson om att Olof Blomkvist ska rensa dammen

Bf 14 Frisedel 1899 för Bengt Mattsson

Bf 15 Inteckning i 21/768 mtl år 1901 Bengt Jönsson

Bf 16 Torpkontrakt 1876 Karna Andersdotter

Bf 17 Kanalbygget i Björkefall, en visa

Bf 18 Bouppteckning och arvsskifte 1890 efter Håkan Håkansson

Bf 19 Lagfart för Bengta Svensdotter 171/1538 mtl

Bf 20 Auktionsprotokoll hos Sven Olsson 1890