Bengtsboda

Bengtsbodas arkiv

 

Be 1 Bengtsbodas ägare fram till 1825 Vår Hembygd 1978

Be 2 Bengtsbodas bastu Vår Hembygd 1978

Be 3 Båtsmän i Bengtsboda 1840 – 1859 Vår Hembygd 1973

Be 4 Bengtsboda och dess ägare genom tiderna Vår Hembygd 1978

Be 5 Mätnings – 0ch stämplingsbevis brännvinstillverkningsredskap

Be 6 Lagfart ¼ mtl 1835 Nils Persson

Be 7 Bengtsboda och dess ägare genom tiderna Ragnar Thomasson

Be 8 Boende under 1600- och 1700-talen

Be 9 Laga Skiftesbeskrivning Scannas ej