Baggemåla

Baggemålas arkiv

Baggemåla

Ba 1              Gårdsägare samt mordet på Esbjörnatorpet Vår Hembygd 1970
Ba 2              Bouppteckning 1872 efter Ola Olsson
Ba 3              Karta över gårdar med beskrivning
Ba 4              Förteckning över torp
Ba 5              Utdrag ur husförhörslängd
Ba 6              Torp i Baggemåla och Spinkamåla
Ba 7              Gårdar och torp och dess invånare
Ba 8              Auktionsprotokoll 1902 hos torpare Jöns Eriksson
Ba 9              Domstolsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
Ba 10           Förhörsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
Ba 11           Förhörsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
Ba 12           Bouppteckning 1881 efter hemmansägare Carl Carlsson
Ba 13           Arvskifte efter Carl Carlsson
Ba 14           Redovisning lösöreauktion 1881 Carl Carlsson
Ba 15           Kvittens testamentsmedel kyrka och kommun efter Carl Carlsson
Ba 16           Lagfartsbevis 1882 för 1/6 mtl Sven Jönsson efter Carl Carlsson
Ba 17           Auktionsprotokoll 1893 arrendatorn Ola Nilsson
Ba 18           Bouppteckning 1868 efter bondhustrun Bengta Rasmusdotter
Ba 19           Indrivning del av köpesumma för 1/6 mtl inkl auktionsprotokoll
Ba 20           Ans om utmätn Nils Eriksson Pieboda för auktionsrop hos Sven Jönsson
Ba 21           Torp i Baggemåla
Ba 22           Köpekontrakt 1908 Olof Persson
Ba 23           Arvodesräkning ägostyckning 1910 1/8 mantal
Ba 24           Ågostyckningshandl 1/8 mtl 1910 Scannas ej