Angölsmåla

Angölsmålas arkiv

Angölsmåla

An 1              Redovisning och arvskifte 1863 efter torparen Sven Olsson
An 2              Förmyndarredovisning för Sven Håkanssons omyndiga dotter Elna
An 3              Friköp 1759 av 3/16 mtl från krono till skattehemman
An 4              Torpkontrakt 1819 Jon Håkansson
An 5              Artikel om prosten Erik Angelin född 1792 i Angölsmåla
An 6              Auktionsprotokoll 1861 Sven Olssons torp
An 7              Bouppteckning 1861 efter torparen Sven Olsson
An 8              Förmyndarredovisning 1866 för Ola Perssons i Röshult omyndiga barn
An 9              Brev till Angölsmåla gård
An 10           Utseende av förmyndare till Sven Håkanssons barn
An 11           Uppsägning förmyndarskap Ola Olsson
An 12           Indrivning skulder Ola Olsson d ä
An 13           Köp av premieobligationer 1912 Jöns Olsson
An 14           Köpekontrakt 1899 3/32 mtl Jöns Olsson
An 15           Lagfartsprotokoll 1848 3/32 mtl för Ola Olsson
An 16           Köpekontrakt 1846 3/32 mtl Ola Olsson
An 17           Äktenskapsförord 1852 mellan Ola Olsson och Kjersta Hansdotter
An 18           Äktenskapsförord 1877 mellan Hanna Olsdotter och Sven Persson
An 19           Angölsmålas gård och dess ägare Vår Hembygd 1960
An 20           Mass-Kallatorpet Vår Hembygd 1979
An 21           Benstampen Vår Hembygd 1980
An 22           Prosten Erik Angelin, anteckningar av Ragnar Thomasson
An 23           Bynotiser av Ragnar Thomasson
An 24           Arvskifte
An 25           Lösen för ekskog 1832
An 26           Avtal 1782  mellan Thomas Andersson och änkan Sissa Olasdotter
An 27           Avtal 1791 om lösande av ägotvist mellan bönderna
An 28           Köpekontrakt 3/16 mantal 1784 Håkan Svensson
An 29           Jordrevningsprotokoll 1671
An 30           Inlösen till Skattehemman 1756 Sven Haraldsson
An 31           Undantagskontrakt 1856 för Ola Håkansson och Hanna Olsdotter
An 32           Ansökan om handräckning 1867 betalning skuld torp Håkan Svensson
An 33           Debetsedlar för kommunalskatter 1874 – 1906
An 34           Debetsedlar för kronoskatter 1874 – 1908
An 35           Brandstodsavgifter 1875 – 1904
An 36           Debetsedel hästförsäkring 1889
An 37           Fullmakt att uppbära omyndigs ränta 1873
An 38           Kvittens å arv 1868 efter Bengta Svensdotter
An 39           Kvittens på erhållna uppfostringsbidrag
An 40           Fullmakt att utkvittera arv
An 41           Skuldebrev 1878 Olof Carlsson skyldig Ola Olsson
An 42           Förmyndarredovisning 1861 för Johanna Svensdotter
An 43           Kvittens på auktionsinrop 1879 Ola Olsson
An 44           ? 1726
An 45           ?
An 46           Lantmäteriförrättning 1912 Jöns Olsson – Hemsjö Kraft