Åmma

Åmmas arkiv

Åmma
Åm 1 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Åm 2 Gårdar och hus inkl karta
Åm 3 Motboksblanketter Carlshamns spritbolag Amanda Svensson
Åm 4 Om svenskamerikanen Sven Nilsson Elvin Vår Hembygd 1966
Åm 5 Husförhörslängd 1896 – 1906 Scannas ej
Åm 6 Tingsprotokoll 1710skilsmässa Ingeman Håkansson – Signild Sverkersdr
Åm 7 Sveriges Bebyggelse Scannas ej
Åm 8 En gammal gårds historia, en tidningsartikel i BLT
Åm 9 Gränsdragningar mm i äldre tider, en tidningsartikel
Åm 10 Bynotiser av Ragnar Thomasson
Åm 11 Faktura inköp färg 1927 Amanda Svensson
Åm 12 Avgångsbetyg 1923 från fortsättningsskola Sven Hugo Svensson
Åm 13 Kronodebetsedel 1936 1/64 mantal John Ivar Olsson
Åm 14 Brandstodsräkning 1884 Sven Karlsson och 1853 Eric Hansson
Åm 15 Brev från John Erik i Amerika till Hanna Svensson
Åm 16 Pensionsbrev till Hanna Svensson
Åm 17 Recept till Amanda Svensson
Åm 18 Köpekontrakt 1858 1/8 mantal Jöns Svensson d y
Åm 19 Rågångskarta 1807 mot Dalanshult och Fogleboda Scannas ej
Åm 20 Bouppteckning och auktion 1846 efter gårdmannen Carl Börjesson
Åm 21 Bouppteckning 1890 efter Sven Carlssons avlidna hustru Bengta Eriksdr
Åm 22 Gravationsbevis 1/8 mantal 1896 ägare Ola Bengtsson och Elna Carlsdr
Åm 23 Auktionsprotokoll 11/64 mantal 1893 köpare Sven August Svensson
Åm 24 Torp och stugor
Åm 25 Protokoll 1807 – 1818 rågångstvist Åmma – Bjällerhult m fl byar
Åm 26 Karta 1743 över gränsen mellan Blekinge och Småland
Åm 27 Båtsman Jöns Smeds ättlingar av Maj Britt Sundin 77 sid Scannas ej