Abborrmåla

Aborrmålas arkiv

Abborrmåla

Ab 1              Beskrivning av gården och torpen
Ab 2              Husförhörslängd 1896 – 1936 Scannas ej
Ab 3              Beskrivning av Aborrmåla gård Vår Hembygd 1960
Ab 4              Bynotiser av Ragnar Thomasson
Ab 5              Lagfart 1865 för 1/12 mtl
Ab 6              Gårdar och torp