Stenmuséet i Vilshult

I Stenmuséet i Vilshult informeras om stenbrytning (diabas) i Vilshultstrakten.

Muséet är inrymt i en 63 meter lång stenbyggnad. En yttre del som bl a visar bilder från den lokala brytningen från början av 1900-talet är alltid tillgänglig. I de inre rummen finns olika stenverktyg, maskiner och andra föremål samt bilder om stenbrytning.

Det finns också filmvisning.

Vi återkommer om öppethållande 2020.  I övrigt enligt överenskommelse.

Kontaktperson: Tommy Svensson, tel 070-525 31 00
E-post: Tommy Svensson
Galleri från Stenmuséet