Hembygdsmuseum

Information om museet

Kyrkhults hembygdsmuseum är inrymt i Läkarvillan, en annexbyggnad till Tulseboda Brunn och uppförd 1898 som bostad och mottagning åt brunnsläkaren.
Läkarvillan har varit hembygdsmuseum sedan 1982.

Under år 2017 genomgick Läkarvillans interiör en fantastisk uppsnyggning och förbättring. Nya tidstypiska tapeter i ett antal rum, tak, dörrar och andra trädetaljer målades om. Utställningarna fräschades upp ordentligt. Gamla gulnade utställningsskärmar byttes ut mot moderna collage tillverkade av en reklamfirma i Olofström. Utställningarna i övrigt  snyggades också upp. Entrén försågs med specialgjorda möbler i gammal stil, tillverkade av en lokal möbelsnickare. I taken hänger nu äldre tidstypiska ljuskronor som anskaffats genom antikhandlare.

Husets exteriör genomgick under 2015 en rejäl utvändig upprustning.

Genom dessa omfattande åtgärder ger Kyrkhults Hembygdsmuseum nu ett fräscht och välkomnande intryck för besökarna.

Museet speglar bl a brunnsepoken vid Tulseboda Brunn, hembygdsföreningens verksamhet, olika hantverk, handel, bygden, kyrkan, gammal fotoutrustning med bl a en filmprojektor från 1906. Dessutom anordnas varje sommar specialutställningar på olika teman.

Inför sommaren 2018 iordningställde vi en helt ny utställning, nämligen Uno Johanssons urmakeriverkstad. I precis 100 år, 1917-2017 var urmakeriet inrymt i samma hus i Kyrkhult. Urmakarmästare C J Johansson, och därefter sonen Uno Johansson drev affären och verkstaden. Uno dog våren 2017 och därefter har hembygdsföreningen fått överta det mesta av verkstaden och gjort en permanent utställning i museet.

Det gamla båtsmanstorpet strax intill innehåller diverse äldre allmogeföremål.

Ny museibyggnad. Den 7 juli 2019 invigdes en helt ny annexbyggnad intill Läkarvillan. Den innehåller olika intressanta utställningar: Osby-Pannan, Ebbamåla Gjuteri, Vilshults Stålförädling, Skogsgårdhs Omnibustrafik, Kyrkhults brandkår m m. Cirka 150 av Lars Hobergs skalenliga modeller av gamla arbetsfordon visas också.

Kontaktpersoner museet:
Jan Ottosson , tel. 0454 – 77 04 50 el. mobil 070 – 326 33 77
Percy Svensson, tel. 070 – 5223077                                                                                                                            Margareta Skogsgårdh, tel. 0454-77 05 17

Öppettider sommaren 2019: Söndagar 7 juli – 11 augusti kl 13-16.

Söndag 11 augusti anordnas också kaffeservering.