Program för år 2023

Onsdag 29 mars. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. Förhandlingar. Servering m m. Program: Se bladets framsida.

Söndag 30 april. Valborgsmässofirande vid Södersjön kl 19.30. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör. Tal till våren av Johan Johansson. BK Union har servering. Fackeltåg av scouterna.

Onsdag 14 juni. Kl 18.00 botanisk vandring med Ivar Björegren i Kullans naturreservat. Ca 1 timme. Samåkning erbjuds från Kyrkhults pizzeria kl 17.40. I Kullan samling vid ”Bohlmans gård”.

Söndag 25 juni – söndag 2 juli. Olofströms kommuns kulturvecka Nässelfrossa med olika kulturarrangemang i bl a Kyrkhult.   

Hembygdsföreningen medverkar med flera evenemang.

Närmare uppgifter i Nässelfrossas tryckta program samt på hemsidorna www.nasselfrossa.se och www.kyrkhult.se

Söndag 9 juli – söndag 13 aug. Hembygdsmuseet öppet söndagar kl 13.00–16.00.  Kaffeservering alla söndagarna.

Lördag 8 juli – söndag 6 aug.  Stenmuseet i Vilshult öppet lördagar och söndagar kl 13.00–16.00. Utställning om diabasbrytning.

Onsdag 16 aug. En lite kortare byavandring i Brännarebygden, södra delen, kl 18.30. Ledare: Thommy Svensson med flera. Samling vid Edenholms.

Söndag 3 sept.  Strömbergs visar sitt privata museum vid idrottsplatsen i Tulseboda kl 13.30–16.00. Medtag gärna kaffekorg.

Söndag 10 dec. Föreningen medverkar vid Tomtemarknaden i Folkets hus. Vår Hembygd 2023 premiärsäljs. Årets Kyrkhultstomte utses.