Årsprogram

Program för år 2022

Onsdag 6 april. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. Förhandlingar. Servering m m. Program: Se bladets framsida.

Lördag 30 april. Valborgsmässofirande vid Södersjön kl 19.30. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör. Tal till våren. BK Union har servering. Fackeltåg av Scouterna.

Söndag 26 juni – söndag 3 juli. Olofströms kommuns kulturvecka Nässelfrossa med olika kulturarrangemang i bl a Kyrkhult.   

Hembygdsföreningen medverkar bl a med följande programpunkter:

  • Kyrkogårdsvandringar med Jan Ottosson måndag 27 juni och onsdag 27 juni..
  • Guidad visning av Stenmuseet i Vilshult med Thommy Svensson.
  • Arkivforskare Göran Mendys berättar nya uppgifter om Skånska kriget 1676-79 med anknytning till vår bygd och västra Blekinge.

Närmare uppgifter om datum och tider i Nässelfrossas tryckta program samt på hemsidorna www.nasselfrossa.se och www.kyrkhult.se

OBS att föranmälan krävs till våra program under Nässelfrossan!

Söndag 10 juli – söndag 14 aug. Hembygdsmuseet öppet söndagar kl 13.00–16.00.  Kaffeservering alla söndagarna.

Lördag 9 juli – söndag 7 aug.  Stenmuseet i Vilshult öppet lördagar och söndagar kl 13.00–16.00. Utställning om diabasbrytning.

Onsdag 10 aug. En lite kortare byavandring i Brännarebygden. kl 18.30. Ledare: Thommy Svensson med flera. Samling vid Edenholms.

Lördag 27 aug. Kyrkhultstomtarnas byafest med många olika aktiviteter. Hembygdsmuseet öppet.

Söndag 4 sept.  Vid gamla ålderdomshemmet i Mörbohult kl 13.30–16.00 i samarbete med Maria Brovall och Markus Strömberg: Visning av de gamla cellerna i uthuset, visning av hembygdsföreningens arkivlokal, kaffeservering, försäljning av hembakat bröd m m.

Söndag 4 dec. Föreningen medverkar vid Tomtemarknaden. Vår Hembygd 2022 premiärsäljs.