Årsprogram

Årsprogram 2021

Hembygdsmuseet: Öppet söndagar 4 juli – 8 augusti kl 13 – 16.

Stenmuseet: Öppet lördagar-söndagar 10 juli – 8 augusti.

Lördag 14 augusti kl 14.00. Byavandring i Kyrkhults samhälle med Jan Ottosson. Samling vid Rönås Skog. (En rundvandring Olofströmsvägen – Parkvägen – Tulseboda Brunn – åter till samlingsplatsen). Cirka 1 timme.

Onsdag 25 augusti. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. Visning av Lasse Holmkvists TV– program från 1963 ”Mannen i skogen”.

Måndag 11 oktober. Församlingshemmet kl 18.30. Göran Mendys talar över ämnet: Kyrkhult med omnejd under Skånska kriget 1676-1679. Vad berättar arkiven?

Omk. 5 december 2021. Den nya Vår Hembygd beräknas komma ut.