Tidningsklipp

wdt_ID T-klipp_Id Link Rubrik Innehall Efternamn Fornamn Ar Man Dag Tidn Ort Ovr
1 Ta 01.001.01 Ta01-001.jpg Nordiska festen i Bräkne-Hoby Tradition 1931 3 16 KA Bräkne-Hoby
2 Ta 01.003.01 Ta01-003.jpg Talet vid Nordiska festen Tradition Danell V 1931 3 17 KA Bräkne-Hoby
3 Ta 01.007.01 Ta01-007.jpg Teologdagarna i Växjö Kyrka Växjö
4 Ta 01.008.01 Ta01-008.jpg Biskop Thomas minnesfest Kyrka 1943 1 26 KA Strängnäs
5 Ta 01.008.02 Ta01-008.jpg Krisen Rolig historia 1902
6 Ta 01.009.01 Ta01-009.jpg Nils Stigner död Dödsruna Stigner Nils 1934 12 7 KA Kyrkhult Stiby, L-län
7 Ta 01.009.02 Ta01-009.jpg In memoriam Nils Stigner Dödsruna Stigner Nils 1934 12 7 KA Kyrkhult
8 Ta 01.011.01 Ta01-011.jpg Stigners minne Dödsruna Stigner Nils 1934 12 11 Kyrkhult
9 Ta 01.011.12 Ta01-011.jpg Kristina Nilsson i Tulseboda Hyllning Nilsson Kristina 1908 Paris Kyrkhult
10 Ta 01.012.01 Ta01-012.jpg Hovmansbygdsmördarens dom Brott Andersson August 1924 12 6 ÖV Hjortsberga Ringamåla
11 Ta 01.012.02 Ta01-012.jpg Träskomakaren försvinner Hantverk 1924 12 6 ÖV
12 Ta 01.012.03 Ta01-012.jpg Kaffepriser Handel 1924 7 23 ÖV Stockholm Halmstad
13 Ta 01.012.04 Ta01-012.jpg Mul- och klövsjuka Rolig historia ÖV
14 Ta 01.012.05 Ta01-012.jpg Svensk-Rysk vapenaffär Handel ÖV
15 Ta 01.012.06 Ta01-012.jpg Ernst Westerlund läkare Sjukvård Vesterlund Ernst ÖV Enköping
16 Ta 01.013.01 Ta01-013.jpg Ärkebiskopen begravd Begravning Söderblom Nathan 1931 7 19 ÖV Uppsala
17 Ta 01.015.01 Ta01-015.jpg Herman Rodhe död Dödsruna Rodhe Herman 1932 9 Karlshamn Göteborg
18 Ta 01.016.01 Ta01-016.jpg Biskop Rodhes griftefärd Begravning Rodhe Herman 1932 9 20 ÖV Karlshamn Göteborg
19 Ta 01.016.02 Ta01-016.jpg Åskväder Väder 1952 1 3 KA Kristianstad
20 Ta 01.017.01 Ta01-017.jpg Erik Håkansson död Dödsannons Håkansson Erik 1936 4 15 Jämshög Ystad
21 Ta 01.017.02 Ta01-017.jpg Erik Håkansson död Dödsruna Håkansson Erik Jämshög Ystad
22 Ta 01.017.03 Ta01-017.jpg Erik Håkansson död Dödsruna Håkansson Erik 1936 4 15 Jämshög Ystad
23 Ta 01.017.04 Ta01-017.jpg Biskop Rodhes avskedshälsning Kyrka Rodhe Edvard 1948 12 30 SB Lund
24 Ta 01.018.01 Ta01-018.jpg Pastor Erik Håkansson begravd Begravning Håkansson Erik 1936 4 24 Jämshög Ystad
25 Ta 01.019.01 Ta01-019.jpg Biskop Rodhes sista framträdande Kyrka Rodhe Edvard 1948 12 28 SB Lund
Rubrik Efternamn Fornamn Ort