Dokument

wdt_ID ID DokId Ort Beskrivning Övrigt Ej Skannat Sekretes Mån Dag Övrigt
1 2 Be-001 Bengtsboda Bengtsbodas ägare fram till 1825 Vår Hembygd 1978
2 3 Be-002 Bengtsboda Bengtsbodas bastu Vår Hembygd 1978
3 4 Be-003 Bengtsboda Båtsmän i Bengtsboda 1840 – 1859 Vår Hembygd 1973
4 5 Be-004 Bengtsboda Bengtsboda och dess ägare genom tiderna Vår Hembygd 1978
5 6 Be-005 Bengtsboda Mätnings – 0ch stämplingsbevis brännvinstillverkningsredskap
6 7 Be-006 Bengtsboda Lagfart ¼ mtl 1835 Nils Persson
7 8 Be-007 Bengtsboda Bengtsboda och dess ägare genom tiderna Ragnar Thomasson
8 9 Be-008 Bengtsboda Boende under 1600- och 1700-talen
9 10 Be-009 Bengtsboda Laga Skiftesbeskrivning 1
10 11 Bf-001 Björkefall Lagfartsbevis 1901 för Bengt Jönsson
11 12 Bf-002 Björkefall Boplatsregister med karta och bosatta
12 13 Bf-003 Björkefall Gravationsbevis 1902 för 21/768 mtl Bengt Jönsson
13 14 Bf-004 Björkefall Lagfart 1875 för 21/768 mtl Jöns Olsson
14 15 Bf-005 Björkefall Köpekontrakt för 21/768 mtl Jöns Olsson, Johanna Jönsdotter
15 16 Bf-006 Björkefall Bynotiser Ragnar Thomasson
16 17 Bf-007 Björkefall Inteckning 1901 i 21/768 mt Bengt Jönsson
17 18 Bf-008 Björkefall Beskrivning av Björkefall 1611 – 1865 Vår Hembygd 1963
18 19 Bf-009 Björkefall Hermodskurs, Malmö Språk- & Handelsinstitut Bengt Mattsson
19 20 Bf-010 Björkefall Referens Farabols Stärkelsefabrik till Bengt Mattsson
20 21 Bf-011 Björkefall Arrendekontrakt Bengt Mattsson
21 22 Bf-012 Björkefall Fraktsedel Singer symaskin Bengt Mattsson
22 23 Bf-013 Björkefall Krav från Bengt Mattsson om att Olof Blomkvist ska rensa dammen
23 24 Bf-014 Björkefall Frisedel 1899 för Bengt Mattsson
24 25 Bf-015 Björkefall Inteckning i 21/768 mtl år 1901 Bengt Jönsson
25 26 Bf-016 Björkefall Torpkontrakt 1876 Karna Andersdotter
26 27 Bf-017 Björkefall Kanalbygget i Björkefall, en visa
27 28 Bf-018 Björkefall Bouppteckning och arvsskifte 1890 efter Håkan Håkansson
28 29 Bf-019 Björkefall Lagfart för Bengta Svensdotter 171/1538 mtl
29 30 Bf-020 Björkefall Auktionsprotokoll hos Sven Olsson 1890
30 31 Bn-001 Brännarebygden Space, the camp, ett reportage
31 32 Bn-002 Brännarebygden Fotokopia av del av båtsman Duktigs läkarbok
32 33 Bn-003 Brännarebygden Torpbeskrivningar 3 st
33 34 Bn-004 Brännarebygden Karta och beskrivning hus och gårdar
34 35 Bn-005 Brännarebygden Testamente Lina Mac Couberg
35 36 Bn-006 Brännarebygden Undantagskontrakt 1846 Måns Källsson
36 37 Bn-007 Brännarebygden Torpkontrakt 1819 Måns Källsson samt transport t Kjell Månsson
37 38 Bn-008 Brännarebygden Bouppteckning 1852 efter pigan Kerstin Håkansdotter
38 39 Bn-009 Brännarebygden Bouppteckning 1863 efter husmannen Åke Nilsson
39 40 Bn-010 Brännarebygden Inbjudan 1867 till begravning
40 41 Bn-011 Brännarebygden Inteckning undantagskontrakt Måns Kjellsson 1846
41 42 Bn-012 Brännarebygden Inteckning torpkontrakt Kjell Månsson 1845
42 43 Bn-013 Brännarebygden Köpekontrakt 1851 3/16 mtl Ola Håkansson
43 44 Bn-014 Brännarebygden Köpekontrakt 1873 1/32 mtl Åke Åkesson
44 45 Bn-015 Brännarebygden Avlöningsbok 1863 -1864 pigor och drängar Ola Håkansson
45 46 Bn-016 Brännarebygden Betäckningsintyg sto Ola Håkansson
46 47 Bn-017 Brännarebygden Debetsedel hästförsäkring 1883 – 1885 Ola Håkansson
47 48 Bn-018 Brännarebygden Avtal 1829 om stängseldelning mellan Brännarebygden – Vilshult
48 49 Bn-019 Brännarebygden Avtal 1858 om stängseldelning mellan Ola Håkansson – Hans Åkesson
49 50 Bn-020 Brännarebygden Delningsbeskrivning gårdar 1869
50 51 Bn-021 Brännarebygden Inbjudan till Lars Carlsson begravning av Hanna Persdotter i Rössjö
51 52 Bn-022 Brännarebygden Auktionsräkning 1877 till Ola Håkansson
52 53 Bn-023 Brännarebygden Prästintyg 1873 om arvingar efter bonden Nils Larsson
53 54 Bn-024 Brännarebygden Dödsbevis Olof Olander i USA 1881
54 55 Bn-025 Brännarebygden Debetsedel kronoskatter 1873 bonden Ola Håkansson
55 56 Bn-026 Brännarebygden Debetsedel kronoskatter 1874 torparen Bengt Nilsson
56 57 Bn-027 Brännarebygden Torpkontrakt 1859 Pehr Eriksson
57 58 Bn-028 Brännarebygden Lassa-Nessasläkten mm
58 59 Bn-029 Brännarebygden Brev till Carlsson 1859
59 60 Bn-030 Brännarebygden Begäran om stöd för vägbygge mot Rönåsa
60 61 Bn-031 Brännarebygden Testamente 1857 Håkan Åkesson och Bengta Persdotter
61 62 Bn-032 Brännarebygden Anmodan betala skuld torp Ola Larsson och änkan Bengta Svensdotter
62 63 Bn-033 Brännarebygden Torpkontrakt 1819 Måns Kjälsson
63 64 Bn-034 Brännarebygden Inteckning torpkontrakt 1820 Måns Kjälsson
64 65 Bn-035 Brännarebygden Lagfart 1931 för Håkan Bengtsson å 1/32 mtl Brännarebygden 1:28
65 66 Bn-036 Brännarebygden Avlöningslista bränneriet Ola Håkansson
66 67 Bn-037 Brännarebygden Uppsägning brandstod 1861
67 68 Bn-038 Brännarebygden Dagsverken hos Ola Håkansson
68 69 Bn-039 Brännarebygden Räkning 1877 till Ola Håkansson
69 70 Bn-040 Brännarebygden Avgift för brännvinsbränning 1857 Ola Håkansson
70 71 Bn-041 Brännarebygden Brev från Samuelsson 1864
71 72 Bn-042 Brännarebygden Revers Håkan Olsson i Farabol
72 73 Bn-043 Brännarebygden Debetsedel 1874 års skatter Nils Larssons änka
73 74 Bn-044 Brännarebygden Gårdar och torp 1865 – 1896
74 75 Bn-045 Brännarebygden Torpinventering inkl karta med beskrivningar
75 76 Bn-046 Brännarebygden Torpinventering med karta artikel i Vår Hembygd 1978
76 77 Bn-047 Brännarebygden Mitt barndomshem Öna, Vår Hembygd 1975
77 78 Bn-048 Brännarebygden Snapphanegrottan i Brännarebygden, Vår Hembygd 1979
78 79 Bn-049 Brännarebygden Kräftfisket och Varningen, berättelser i Vår Hembygd 1979
79 80 Bn-050 Brännarebygden När Brännarebygdsborna blev herremän, Vår Hembygd 1978
80 81 Bn-051 Brännarebygden Köpekontrakt 1937 1/64 mtl Sven Svensson och Ingrid Svensson
81 82 Bn-052 Brännarebygden 29 st förstorade foton från stenbrotten
82 83 Bn-053 Brännarebygden Auktionsprotokoll 1891 bonden Lars Olsson
83 84 Bn-054 Brännarebygden Stämning 1855 bonden Lars Carlsson olovlig brännvinsförsäljning
84 85 Fh-001 Falshult Båtsman Sone Lax släkttavla
85 86 Fh-002 Falshult När Håkan i Falshult sköt näcken
86 87 Fh-003 Falshult Hemmansdelning i Falshult 1782
87 88 Fb-001 Farabol Farabol förr, berättelser från Nordiska museet
88 89 Fb-002 Farabol Tidningsartikel 1854 om morden i Farabol
89 90 Fb-003 Farabol Farabolsvisan
90 91 Fb-004 Farabol Vitasten, ett gränsmärke mellan Sverige och Danmark VH 1970
91 92 Fb-005 Farabol Farabols by och byfolk av Einar B Johnsson Vår Hembygd 1979
92 93 Fb-006 Farabol Milsten i Farabol Vår Hembygd 1972
93 94 Fb-007 Farabol Flygkraschen i Farabol Vår Hembygd 1970
94 95 Fb-008 Farabol När livet tedde sig annorlunda av Ingvar Persson Vår Hembygd 1963
95 96 Fb-009 Farabol En liten minnesruna av Linnea Hansson Vår Hembygd 1961
96 97 Fb-010 Farabol Köpekontrakt sportstuga 1962 August Svensson
97 98 Fb-011 Farabol Trollen i Farabol Vår Hembygd 1977
98 99 Fb-012 Farabol Firmakuvert Hilding Pettersson, Farabol
99 100 Fb-013 Farabol Stadgar för Logen Gustaf Adolf nr 255 av Vasa Orden
100 101 Fb-014 Farabol Turlista 1935 för omnibusslinjen Kyrkhult- Farabol – Ryd
101 102 Fb-015 Farabol Väggalmanacka 1986 Peterssons Farabolsgrus AB
102 103 Fb-016 Farabol Gräns o gränsmärken mellan Småland och Blekinge Ragnar Thomasson
103 104 Fb-017 Farabol Skuldförbindelse 1869 Sven Nilsson
104 105 Fb-018 Farabol Ur Farabols byaprotokoll av Ragnar Thomasson
105 106 Fb-019 Farabol Avtal om potatisleveranser 1939 – 1940
106 107 Fb-020 Farabol Torpkontrakt 1883 Henrik Henriksson
107 108 Fb-021 Farabol Farabolsbonde bygger sockenstuga i Jämshög på 1880-talet
108 109 Fb-022 Farabol Ola Jönssons släkt
109 110 Fb-023 Farabol Brev från fängelset till prosten om Håkan Jönsson och Bengta Svensdotter
110 111 Fb-024 Farabol Arvsskifte efter Jöns Håkansson och hustrun Hanna Isaksdotter 1863
111 112 Fb-025 Farabol Auktionsprotokoll efter Jöns Håkansson och Hanna Isaksdotter 1862
112 113 Fb-026 Farabol Förmyndarskapsprotokoll Jöns Håkanssons barnbarn
113 114 Fb-027 Farabol Inteckningsprotokoll torpkontrakt Jöns Olsson 1867
114 115 Fb-028 Farabol Inteckningsprotokoll Jöns Olsson 1886
115 116 Fb-029 Farabol Laga Skifte Björsamåla med gräns mot Farabol
116 117 Fb-030 Farabol Fastighetslängd Farabol 1
117 118 Fb-031 Farabol Testamente 1839 Jöns Håkansson, Hanna Isaksdotter
118 119 Fb-032 Farabol Domstolsprotokoll giftmorden i Farabol
119 120 Fb-033 Farabol Vandringsleder i äldre gränsland
120 121 Fb-034 Farabol Redovisning av lån Sven Hansson
121 122 Fb-035 Farabol Arvskifte 1893 efter Ola Jönsson
122 123 Fb-036 Farabol Provisoriskt pass för Ernst Hilding Jönsson utställt 1917 i Chicago
123 124 Fb-037 Farabol Potatisleveranser 1928 – 1929 till Farabols Stärkelsefabrik
124 125 Fb-038 Farabol Begravningsinbjudan Karl Hindberger 1956
125 126 Fb-040 Farabol Inbjudan begravning 1952 Alfred Svensson
126 127 Fb-041 Farabol Brevpapper Hilding Pettersson
127 128 Hh-001 Höghult Torpkontrakt Ingvar Persson 1871
128 129 Hh-002 Höghult Köpkontrakt 7/256 mtl 1913 för Gottfrid Bengtsson
129 130 Hh-003 Höghult Kontrakt vapentjänst Hans Bengtsson för Ola Jönsson 1853
130 131 Hh-004 Höghult Bynotiser av M-B Sundin 1 1
131 132 Hh-005 Höghult Helmer Björnssons förfäder i Höghult
132 133 Hh-006 Höghult Höghults husförhörslängd 1896 – 1936 delvis
133 134 Hh-007 Höghult Redogörelse ägare Höghults gård
134 135 Hh-008 Höghult Sven Olssons gård (Höghults gård)
135 136 Hh-009 Höghult Förmynderskapsprotokoll Jöns Jönssons barn
136 137 Hh-010 Höghult Överenskommelse stängseldelning Höghult – Brännarebygden 1858
137 138 Hh-011 Höghult Jöns Jönsson m hustru inbjudes till begravning
138 139 Hh-012 Höghult Minnen från Höghult av Rut Bodil Larsson Vår Hembygd 1966
139 140 Hh-013 Höghult Köpekontrakt Höghults gård 1741 Sven Carlsson – Olof Jönsson
140 141 Hh-014 Höghult Köpekontrakt Höghults gård 1780 Ola Jönsson – Jöns Olsson
141 142 Hh-015 Höghult Testamente Olof Jönsson och Botil Hansdotter 1788
142 143 Hh-016 Höghult Utlösen Per Jönsson vid fastighetsöverlåtelse 1823
143 144 Hh-017 Höghult Bouppteckning efter drängen Ola Jönsson 1837
144 145 Hh-018 Höghult Arvskifte 1855 efter Jöns Jönsson
145 146 Hh-019 Höghult Ansökan om förmynderskap 1854 Jöns Jönssons barn
146 147 Hh-020 Höghult Bouppteckning 1924 efter Bengt Åkesson
147 148 Hh-021 Höghult Auktionsinrop av Per Jönsson på Ola Jönssons auktion
148 149 Hh-022 Höghult Korgmakare Oskar Ellberg
149 150 Hh-023 Höghult Övertagande av förmynderskap Jöns Jönssons barn
150 151 Ku-001 Kullan Lagfart 18371122 7/32 mtl för Hans Larsson, Lindellgården
151 152 Ku-002 Kullan Lagfart 18540913 1/64 mtl för Petter Sällström Svarvaretorpet
152 153 Ku-003 Kullan Lagfart 18691215 1/128 mtl för Petter Sällström Svarvaretorpet
153 154 Ku-004 Kullan Lagfart 18830903 1/64 mtl för Karl, Johan, Ola, Johanna Pettersson Svarvaretorpet_x000D_ Svarvaretorpet
154 155 Ku-005 Kullan Lagfart 18830903 1/80 mtl för Karl Pettersson Sällström Svarvaretorpet
155 156 Ku-006 Kullan Lagfart 19040905 1/64 mtl för Johan Sällström Svarvaretorpet
156 157 Ku-007 Kullan Lagfart 19230924 1/64 mtl för Johan, Alfred, Anton, Ernst, Anna, Frida Sällström Svarvaretorpet
157 158 Ku-008 Kullan Lagfart 19260112 1:12 för Alfred, Anton, Anna, Frida Sällström Svarvaretorpet
158 159 Ku-009 Kullan Köpekontrakt + avstyckning Stenstorp 1:1 Båtsmanstorpet
159 160 Ku-010 Kullan Karta hembygdsvandring västra Kullan och Vilshult
160 161 Ku-011 Kullan Nordens största myrstack
161 162 Ku-012 Kullan Kvittens undantagsförmåner Nilla och Sissa Johnsdotter
162 163 Ku-013 Kullan Förmynderskapsräkning Anna Johnsdotter
163 164 Ku-014 Kullan Åke Carlssons släkt
164 165 Ku-015 Kullan Beskrivning Lillaugagården
165 166 Ku-016 Kullan Köpekontrakt Billatorpet Bengt Svensson till Bengt Bengtsson
166 167 Ku-017 Kullan Bouppteckning 1925 efter Ingegerd Bengtsson Tåtorpet
167 168 Ku-018 Kullan Förmynderskapsräkning Carl och Anders Bengtsson Billatorpet
168 169 Ku-019 Kullan Köpekontrakt Backa Bengtstorpet Anders Qvist – Josef Pettersson
169 170 Ku-020 Kullan Köpekontrakt 1844 Carl Åkessons torp + Tå Pellatorpet Carl Åkesson – Gissel Åkesson
170 171 Ku-021 Kullan Förnyad inteckning 1880 Stor Åkes gård
171 172 Ku-022 Kullan Artiklar ur Vår Hembygd
172 173 Ku-023 Kullan Utdrag ur taxeringslängd Svarvaretorpet
173 174 Ku-024 Kullan Undantagskontrakt Billatorpet Bengt Svensson
174 175 Ku-025 Kullan Fosterlön Inga Bengtsdotter Billatorpet
175 176 Ku-026 Kullan Lagsökning Petter Sällström 1867
176 177 Ku-027 Kullan Beskrivning Lassagubbens stuga
177 178 Ku-028 Kullan Beskrivning badstuga
178 179 Ku-029 Kullan Beskrivning Peter Carls stuga
179 180 Ku-030 Kullan Beskrivning Gatlassatorpet
180 181 Ku-031 Kullan Beskrivning Oreds torp
181 182 Ku-032 Kullan Beskrivning Mylletorpet
182 183 Ku-033 Kullan Beskrivning Sven Åkesatorpet
183 184 Ku-034 Kullan Beskrivning Sandins
184 185 Ku-035 Kullan Beskrivning Flensborgs
185 186 Ku-036 Kullan Beskrivning Tå Pellatorpet
186 187 Ku-037 Kullan Beskrivning Linbroheijestugan
187 188 Ku-038 Kullan Beskrivning Lergravsgölens sågverk
188 189 Ku-039 Kullan Beskrivning Rashults torp
189 190 Ku-040 Kullan Beskrivning Tåtorpet
190 191 Ku-041 Kullan Beskrivning Bergströms
191 192 Ku-042 Kullan Beskrivning Truedssons
192 193 Ku-043 Kullan Beskrivning Lindbergs
193 194 Ku-044 Kullan Beskrivning Sandbäckatorpet
194 195 Ku-045 Kullan Beskrivning Krickastugan
195 196 Ku-046 Kullan Beskrivning Snabbatorpet
196 197 Ku-047 Kullan Beskrivning Ingmans torp
197 198 Ku-048 Kullan Beskrivning Truls Olatorpet
198 199 Ku-049 Kullan Arvsskifte 1839 Lars Hansson
199 200 Ku-050 Kullan Arvsskifte 1867 Bengt Svensson Billatorpet
200 201 Ku-051 Kullan Arvsskifte 1883 Peter Sällström Svarvaretorpet
201 202 Ku-052 Kullan Arvsskifte 1924 Anna Sällström Svarvaretorpet
202 203 Ku-053 Kullan Auktion Truls Olas 1891 efter Håkan Åkesson Kullberg
203 204 Ku-054 Kullan Auktion Bergdahls 1889 efter Ingerd Jönsdotter
204 205 Ku-055 Kullan Auktion Svarvaretorpet 1867 efter Gunild Jönsdotter
205 206 Ku-056 Kullan Bouppteckning 1839 efter Lars Hansson Gatlassatorpet
206 207 Ku-057 Kullan Bouppteckning 1928 efter Karl Håkansson Snabbatorpet
207 208 Ku-058 Kullan Bouppteckning 1917 efter Hanna Håkansson Snabbatorpet
208 209 Ku-059 Kullan Bouppteckning 1866 efter Bengt Svensson Billatorpet
209 210 Ku-060 Kullan Bouppteckning 1883 efter Peter Sällström Svarvaretorpet
210 211 Ku-061 Kullan Bouppteckning 1923 efter Anna Sällström Svarvaretorpet
211 212 Ku-062 Kullan Brandstodsprotokoll 1883 Billatorpet
212 213 Ku-063 Kullan Lösen ensittarförrättning 1934 Snabbatorpet
213 214 Ku-064 Kullan Godkännande försäljning 1867 del av Svarvaretorpet
214 215 Ku-065 Kullan Godkännande försäljning 1883 Svarvaretorpet
215 216 Ku-066 Kullan Förmyndare för Ola Sällström 1883 Svarvaretorpet
216 217 Ku-067 Kullan Förmyndare för Frida Sällström 1923 Svarvaretorpet
217 218 Ku-068 Kullan Förmyndare för Gunild Jönsdotters barn 1867 Svarvaretorpet
218 219 Ku-069 Kullan Gravationsbevis 1930 Rashults torp
219 220 Ku-070 Kullan Inteckning 1884 Svarvaretorpet
220 221 Ku-071 Kullan Inteckning torpkontrakt Snabbatorpet
221 222 Ku-072 Kullan Inteckning torpkontrakt Bergströms
222 223 Ku-073 Kullan Inteckningar dödas 1923 Truls Olas
223 224 Ku-074 Kullan Inteckning torpkontrakt Trul Olas
224 225 Ku-075 Kullan Inteckning 1867 Svarvaretorpet
225 226 Ku-076 Kullan Inteckning 1884 Svarvaretorpet
226 227 Ku-077 Kullan Köpebrev 1922 Truls Olas
227 228 Ku-078 Kullan Köpekontrakt 1913 Snabbatorpet
228 229 Ku-079 Kullan Köpekontrakt 1901 mosse Snabbatorpet och Lindbergs
229 230 Ku-080 Kullan Köpekontrakt 1895 Bergströms
230 231 Ku-081 Kullan Köpekontrakt 1853 Svarvaretorpet
231 232 Ku-082 Kullan Köpekontrakt 1886 Svarvaretorpet
232 233 Ku-083 Kullan Köpekontrakt 1892 Svarvaretorpet
233 234 Ku-084 Kullan Köpekontrakt 1924 Svarvaretorpet
234 235 Ku-085 Kullan Lagfart 1923 Bergströms
235 236 Ku-086 Kullan Lagfart 1853 Svarvaretorpet Petter Sällström
236 237 Ku-087 Kullan Lagfart 1868 Svarvaretorpet
237 238 Ku-088 Kullan Lagfart 1883 Svarvaretorpet
238 239 Ku-089 Kullan Lagfart 1883 Svarvaretorpet
239 240 Ku-090 Kullan Lagfart 1904 Svarvaretorpet
240 241 Ku-091 Kullan Lagfart 1923 Truls Olas
241 242 Ku-092 Kullan Frejdbetyg Ivar Karlsson
242 243 Ku-093 Kullan Arbetsbetyg Ivar Karlsson
243 244 Ku-094 Kullan Lagfart 1956 Kullan 1:59 samt auktion
244 245 Ku-095 Kullan Förnyad inteckning 1880 Stor Åkes
245 246 Ku-096 Kullan Auktion 1891 Truls Olas
246 247 Ku-097 Kullan Köpebrev 1892 Truls Olas
247 248 Ku-098 Kullan Köpebrev 1922 Bergströms
248 249 Ku-099 Kullan Kopia tavla Johan Larsson över stationsområdet
249 250 Ku-100 Kullan Karta ruiner mm Blekinge Museum
250 251 Ku-101 Kullan Beskrivning Åke Carlsson
251 252 Ku-102 Kullan Tidningsartikel Sven Åkesson 1893-06-15
252 253 Ku-103 Kullan Beskrivning Sven Hanssons släkt
253 254 Ku-104 Kullan En odlargärning
254 255 Ku-105 Kullan Köpebrev 1949 Lönnebo
255 256 Ku-106 Kullan Arvsskifte 1934 efter Jöns Håkansson, Lönnebo
256 257 Ku-107 Kullan Torpkontrakt 1859 Tåpellatorpet
257 258 Ku-108 Kullan Inbjudan begravningsakt Anders Persson, Tåpellatorpet
258 259 Ku-109 Kullan Karta bykärnan 1834
259 260 Ku-110 Kullan Auktion 1909 efter Josef Pettersson, Backa Bengtstorpet
260 261 Ku-111 Kullan Köpekontrakt 1935 Backa Bengtstorpet
261 262 Ku-112 Kullan Köpekontrakt 1909 Backa Bengtstorpet
262 263 Ku-113 Kullan Bokföring 1920 smeden Johan Sällström
263 264 Ku-114 Kullan Köpekontrakt 1895 Lillaugagården
264 265 Ku-115 Kullan Auktion 1904 Havhults torp
265 266 Ku-116 Kullan Köpekontrakt 1882 Bergströms
266 267 Ku-117 Kullan Undantagskontrakt 1847 Tåtorpet Åke Carlsson
267 268 Ku-118 Kullan Rättegångsprotokoll barnmord Lönntorpet Harasjömåla
268 269 Ku-119 Kullan Hovrättsdom barnmord 1856
269 270 Ku-120 Kullan Vilshults Cykel & Radioaffär
270 271 Ku-121 Kullan Mylle Hans, en berättelse
271 272 Ku-122 Kullan Brev inom Elna Nilsdotters släkt
272 273 Ku-123 Kullan Emigration och arbetsvandring 1868 – 1914
273 274 Ku-124 Kullan Rullande ölförsäljning, rättegångar
274 275 Ku-125 Kullan Inteckningsprotokoll 1904 Ola Jönssons
275 276 Ku-126 Kullan Gravationsbevis 1904 Ola Jönssons
276 277 Ku-127 Kullan Lagfartsprokoll 1888 Ola Jönssons
277 278 Ku-129 Kullan Bouppteckning 1931 Ola Eriksson
278 279 Ku-130 Kullan Köpekontrakt 1930 Ola Jönssons
279 280 Ku-131 Kullan Köpekontrakt 1904 Ola Jönssons
280 281 Ku-132 Kullan Lagfartsbevis 1887 Ola Jönssons
281 282 Ku-133 Kullan Lagfartsbevis 1904 Ola Jönssons
282 283 Ku-134 Kullan Fastighetslängd Kullan 2
283 284 Ku-135 Kullan Lagfart 1890 Kronans inköp
284 285 Ku-136 Kullan Lantmäteri 1933 Flyborgstorpet
285 286 Ku-137 Kullan Lantmäteri 1934 Geta Pellatorpet
286 287 Ku-138 Kullan Lantmäteri 1995 Geta Mattistorpet
287 288 Ku-139 Kullan Lantmäteri 1935 Gisla Håkans torp
288 289 Ku-140 Kullan Lantmäteri 1935 Lohallatorpet
289 290 Ku-141 Kullan Lagfarter 1799 – 1825
290 291 Ku-142 Kullan Lagfarter Ola Jönssons
291 292 Ku-143 Kullan Bouppteckning 1892 Hanna Olsdotter
292 293 Ku-144 Kullan Redogörelse 1896 auktion efter Hanna Olsdotter
293 294 Ku-145 Kullan Lantmäteriförrättning 1935 Hanna Lindell
294 295 Ku-146 Kullan Lantmäteri 1889 Domänverket med sammanfattande beskrivning
295 296 Ku-147 Kullan Arv efter Elna Jönsdotter till Sissa Andersdotter förvaltas av fattigförest 1
296 297 Kå-001 Kåraboda Inbjudan begravningsakt för Håkan Håkansson
297 298 Kå-002 Kåraboda Ragnar Thomassons anteckningar
298 299 Kå-003 Kåraboda Elever i Kåraboda skola hösten 1900 med foto och namn
299 300 Kå-004 Kåraboda Lån år 1862 Ola Johnsson
300 301 Kå-005 Kåraboda Köpekontrakt Kåraboda skola år 1904
301 302 Kå-006 Kåraboda Ekonomisk karta 1917 utdrag 1
302 303 Kå-007 Kåraboda Karta Laga skifte utdrag 1
303 304 Kå-008 Kåraboda Ekonomisk karta utdrag 1974 1
304 305 Kå-009 Kåraboda Karta och beskrivning från torpvandring 1985-05-11
305 306 Kå-010 Kåraboda Karta och beskrivning gårdar och torp
306 307 Kå-011 Kåraboda Spöke köper hus, teatermanus
307 308 Kå-012 Kåraboda Bouppteckning 1897 efter Hemmansägare Sven Hansson
308 309 Kå-013 Kåraboda Torpkontrakt 1889 Bengt Svensson, Olivia Olsdotter
309 310 Kå-014 Kåraboda Recept Apostlakakan
310 311 Kå-015 Kåraboda Husförhörslängd 1896 – 1906 1
311 312 Kå-016 Kåraboda Församlingsbok 1906 – 1917 1
312 313 Kå-017 Kåraboda Köpekontrakt 169/768 mtl Karl Svensson
313 314 Kå-018 Kåraboda Auktion vid Sven Bengtsson tillträde till 1/16 mtl
314 315 Kå-019 Kåraboda Lånehandling Olof Melander inkl inkrävd borgen
315 316 Kå-020 Kåraboda Ek redovisning dödsboet efter folkskollärare Per Melander år 1900
316 317 Kå-021 Kåraboda Auktionsprotokoll 1891 lantbrukare Per Olsson
317 318 Kå-022 Kåraboda Auktionsprotokoll 1892 skräddaren Måns Hansson
318 319 Mu-001 Mulatorp Naturvårdsinventering Mulatorp Ivar Björegren, Uno Svensson
319 320 Mu-002 Mulatorp Beskrivning av gårdsaffärer Ola Persson av Ragnar Thomasson
320 321 Ml-001 Möllelycke Köpkontrakt Johan Larsson 1901
321 322 Ml-002 Möllelycke Avtal hälftenbruk Carl Giselsson – Sven Jönsson 1886
322 323 Ml-003 Möllelycke Sjöodjuret i Möllesjön Vår Hembygd 1978
323 324 Ml-004 Möllelycke Bouppteckning 1843 efter Hans Rundqvist
324 325 Mh-001 Mörbohult Ordningsregler för inskrivna ålderdomshemmet
325 326 Mh-002 Mörbohult Konsultrapport ang intagna på ålderdomshemmet 1
326 327 Mh-003 Mörbohult Inskrivna på ålderdomshemmet 1
327 328 Mh-004 Mörbohult Auktionsprotokoll f nämndemannen Håkan Svensson 1892
328 329 Mh-005 Mörbohult Brev från Elise till brodern Olof
329 330 Mh-006 Mörbohult Brev till Gerda från mor
330 331 Mh-007 Mörbohult Bokföring ålderdomshemmet 1910 – 1912
331 332 Mh-008 Mörbohult Förteckning över föreståndare ålderdomshemmet
332 333 Mh-009 Mörbohult Karta över enskifte år 1810 1
333 334 Mh-010 Mörbohult Ekonomisk karta 1917 1
334 335 Mh-011 Mörbohult Ekonomisk karta 1974 1
335 336 Mh-012 Mörbohult Mångudinnans tempel, en sägen om Hörneborg VH 1978
336 337 Mh-013 Mörbohult Bynotiser
337 338 Mh-014 Mörbohult Levnadsbeskrivning kyrkoherde Håkan Morin 1817
338 339 Mh-015 Mörbohult Brev till Olof i Amerika 1908
339 340 Mh-016 Mörbohult Gamla minnen om Hörneborg nedtecknade av R Thomasson VH 1960
340 341 Mh-017 Mörbohult Mormor ett barndomsminne av Hertha Cederberg VH 1962
341 342 Mh-018 Mörbohult Karta och beskrivning över Hörneborg
342 343 Mh-019 Mörbohult Ägodelning Enskifte 1808 1
343 344 Mh-020 Mörbohult Lantmäteriprotokoll nya pastorsbostället 1865
344 345 Mh-021 Mörbohult Protokoll enskiftet 1808 – 1814
345 346 Mh-022 Mörbohult Mörbohults byaprotokoll den 1 februari 1808
346 347 Mh-023 Mörbohult Bynotiser sammanställda av Ragnar Thomasson
347 348 Mh-024 Mörbohult Storskifte (Markelagsskifte) år 1800
348 349 Mh-025 Mörbohult Begäran om Laga Skifte av fisket av överste Dannfelt
349 350 Mh-026 Mörbohult Sagan om Hörne och Vite
350 351 Mh-027 Mörbohult Mörbohults gästgivargård
351 352 Mh-028 Mörbohult Husförhörslängd ålderdomshemmet 1910 – 1947 1
352 353 Mh-029 Mörbohult Fastighetsbeskrivning ålderdomshemmet från Svensk Bebyggelse
353 354 Mh-030 Mörbohult Rapport över Fattigvårdsstyrelsens verksamhet 1953
354 355 Mh-031 Mörbohult Viktor Hägg 50-årsjubilerar som pensionär 1959
355 356 Mh-032 Mörbohult Föreståndarinnor ålderdomshemmet
356 357 Mh-033 Mörbohult Förteckning över antalet intagna på ålderdomshemmet
357 358 Mh-034 Mörbohult Skiss över anläggning för rening av kläder från ohyra och TBC
358 359 Mh-035 Mörbohult Notiser i kassaboken ålderdomshemmet
359 360 Mh-036 Mörbohult Ålderdomshemmet 50 år
360 361 Mh-037 Mörbohult Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
361 362 Mh-038 Mörbohult Auktionsprotokoll 1902 Lantbrukare Sven Svensson
362 363 Mh-039 Mörbohult Utdelning i Håkan Svenssons konkurs 1893
363 364 Mh-040 Mörbohult Auktionsprotokoll 1890 kantor C J Sandstedt
364 365 Rh-001 Rönhult Bokarna i Rönhult
365 366 Rh-002 Rönhult Snapphanarna i Rönhult
366 367 Rh-003 Rönhult Frejdebetyg änkan Elna Jönsson 1907
367 368 Rh-004 Rönhult Betalning skatt torpare Carl Bengtsson
368 369 Rh-005 Rönhult Ragnar Thomasson redogörelse över byn
369 370 Rh-006 Rönhult Rönhult i flydda dagar av Bo Björklund
370 371 Rh-007 Rönhult Husförhörslängd 1896 – 1906
371 372 Rh-008 Rönhult Husförhörslängd 1906 – 1918
372 373 Rh-009 Rönhult Bouppteckning efter torparen Nils Björnsson 1890
373 374 Rh-010 Rönhult Inteckning undantag Bengt Johnsson 1856
374 375 Ra-001 Rönåsa En ful byk och Kitteln i Rönås bränneri Vår Hembygd 1979
375 376 Ra-002 Rönåsa Dansebacken i Rönås Vår Hembygd 1979
376 377 Ra-003 Rönåsa Boteträdet i Rönåsa Vår Hembygd 1978
377 378 Ra-004 Rönåsa Köpkontrakt ¼ mtl 1850 Jöns Olsson
378 379 Ra-005 Rönåsa Undantagskontrakt 1850 Thomas Thomasson
379 380 Ra-006 Rönåsa Inskrivningsbok Johan Alfred Bengtsson
380 381 Ra-007 Rönåsa Anteckningar av Ragnar Thomasson
381 382 Ra-008 Rönåsa Bystämmoprotokoll 1885 – 1926
382 383 Ra-009 Rönåsa Farmors skärv
383 384 Ra-010 Rönåsa Thomas Simonssons släkt
384 385 Ra-011 Rönåsa Köpkontrakt 1846 Lars Carlsson, Hanna Håkansdotter
385 386 Ra-012 Rönåsa Gräns mellan byar
386 387 Ra-013 Rönåsa Protokoll Laga Skifte 1932 för Rönåsa 2:2 med karta
387 388 Ra-014 Rönåsa Bynotiser
388 389 Ra-015 Rönåsa Torpkontrakt 1864 Jöns Nilsson, Bengta Eriksdotter
389 390 Ra-016 Rönåsa Lagfartsbevis 1917 för ¼ mtl Johan Jönsson och Hanna Olsson
390 391 Ra-017 Rönåsa Lagfartsbevis 1935 Sågmöllebacken Johan Jönsson
391 392 Ra-018 Rönåsa Lagfartsprotokoll med köpebrev ¼ mtl Johan Jönsson, Hanna Olsson
392 393 Ra-019 Rönåsa Lagfartsbevis 1896 1/16 mtl Johan Jönsson
393 394 Ra-020 Rönåsa Köpebrev ¼ mtl 1899 för Johan Jönsson
394 395 Ra-021 Rönåsa Lagfartsbevis 1895 1/16 mtl för Märta Larsdotter och barn
395 396 Ra-022 Rönåsa Inteckning 1899 i ¼ mtl Jöns Svensson
396 397 Ra-023 Rönåsa Inteckningsprotokoll 1876 ¼ mtl Ola Bengtsson
397 398 Ra-024 Rönåsa Lagfart 1869 5/32 mtl Olof Eriksson
398 399 Ra-025 Rönåsa Gravationsbevis 1876 ¼ mtl Ola Bengtsson, Elna Carlsdotter
399 400 Ra-026 Rönåsa Inteckningsprotokoll 1905 ¼ mtl Jöns Svensson, Svenborg Svensson
400 401 Ra-027 Rönåsa Torpkontrakt 1846 Erik Eriksson, Sissa Håkansdotter m transport 1875
401 402 Ra-028 Rönåsa Indrivning åbon Sven Jönsson 1886
402 403 Ra-029 Rönåsa Torpkontrakt 1846 Erik Eriksson, Sissa Håkansdotter
403 404 Ra-030 Rönåsa Undantagskontrakt 1899 Jöns Svensson
404 405 Ra-031 Rönåsa Inteckningsprotokoll 1891 Håkan Svensson
405 406 Ra-032 Rönåsa Stämning Listers Häradsrätt 1895 Jöns Svensson
406 407 Ra-033 Rönåsa Undantagskontrakt 1850 Elna Nilsdotter
407 408 Ra-034 Rönåsa Köpekontrakt ¼ mtl Rönåsa 1:5 samt Sågmölleplan 1:1 1935
408 409 Ra-035 Rönåsa Bouppteckning 1924 efter Jöns Svensson
409 410 Ra-036 Rönåsa Bouppteckning 1926 efter Hanna Jönsson
410 411 Ra-037 Rönåsa Bouppteckning 1924 efter Ola Eriksson
411 412 Ra-038 Rönåsa Bouppteckning 1926 efter Elna Eriksson
412 413 Ra-039 Rönåsa Räkning på lån Jöns Olsson 1872 – 1891
413 414 Ra-040 Rönåsa Undantagskontrakt 1881 Ola Olsson
414 415 Ra-041 Rönåsa Undantagskontrakt 1876 Elna Nilsdotter
415 416 Ra-042 Rönåsa Auktion 1891 hos Ola Svensson
416 417 Ra-043 Rönåsa Sökning lagfart 1870 3/16 mtl Åke Sällström
417 418 Ra-044 Rönåsa Torpkontrakt 1869 Per Mattsson
418 419 Ra-045 Rönåsa Brev 1984 från Albert Johnsson i Amerika
419 420 Ra-046 Rönåsa Karta över gränserna till 1/32 mtl 1914
420 421 Ra-047 Rönåsa Beskrivning över enskiftet
421 422 Ra-048 Rönåsa Testamente 1883 Lars Nilsson, Elna Eriksdotter
422 423 Ra-049 Rönåsa Debetsedel 1888 Jöns Peter Jonasson
423 424 Ra-050 Rönåsa Listers Dombok, båtsman Åbrandt stämmer hustrun Hanna Eriksdotter
424 425 Ra-051 Rönåsa Bouppteckning 1889 efter Kjersta Larsdotter
425 426 Ra-052 Rönåsa Redovisning auktion 1894 hos P Olsson
426 427 Ra-053 Rönåsa Auktion 1903 husmannen Jöns Pettersson
427 428 Ra-054 Rönåsa Stämning 1882 äktenskapsskillnad båtsman Åbrandt – Hanna Eriksdotter
428 429 Ra-055 Rönåsa Båtsmanskontrakt 1886 Bengt Eriksson Rönman
429 430 Ra-056 Rönåsa Auktionsprotokoll 1907 efter husägaren Ola Persson
430 431 Ra-05 Rönåsa Debetsedel 1890 Johanna Bengtsdotter
431 432 Ra-057 Rönåsa Inteckning undantantagskontrakt 1850 Jeppe Persson
432 433 Sh-001 Skälmershult Gränsdragning 1805 Skälmershult – Vilshult
433 434 Sh-002 Skälmershult Auktionsprotokoll Karl Eriksson 1879
434 435 Sh-003 Skälmershult Inga Svensdotter stämmer hennes barns förmyndare 1866
435 436 Sh-004 Skälmershult Gravationsbevis 55/1024 mtl 1878
436 437 Sh-005 Skälmershult Inteckningsprotokoll 1876 uti 55/1024 mtl
437 438 Sh-006 Skälmershult Förmynderskapsredogörelse Per och Sven Svensson 1868
438 439 Sh-007 Skälmershult Förmynderskapsredogörelse Per och Sven Svensson 1877
439 440 Sh-008 Skälmershult Karta över byvandring 1999
440 441 Sh-009 Skälmershult Auktionsprotokoll Sven Svensson 1893
441 442 Sh-010 Skälmershult Auktionsprotokoll 1894 bonden Sven Svensson delvis
442 443 Sh-011 Skälmershult Domstolshandlingar tvist Ola Johnsson – John Persson
443 444 Sh-012 Skälmershult Gamla anteckningar av Bernt Svensson
444 445 Sh-013 Skälmershult Träullsfabriken, tidningsartikel 1926 1
445 481 Sn-002 Slätten Beskrivning gård och torp
446 482 Sn-003 Slätten Köpebrev 1753 Slättens gård
447 483 Sn-004 Slätten Inteckning undantagskontrakt 1881 Hanna Jönsdotter
448 484 Sn-005 Slätten Torpkontrakt 1893 Jöns Bengtsson
449 485 Sn-006 Slätten Stängseldelning Slätten – Vilshult
450 486 Sn-007 Slätten Köpekontrakt 1848 Råsatorpet
451 487 Sn-008 Slätten Inteckning undantagskontrakt 1826 Hans Nilsson
452 488 Sn-009 Slätten Stängseldelning 1858 Slätten – Brännarebygden
453 489 Sn-010 Slätten Köpekontrakt 1881 ¼ mtl Per Larsson Södra Slättens gård
454 490 Sn-011 Slätten Inteckning 1843 Södra Slättens gård
455 491 Sn-012 Slätten Båtsmanskontrakt 1836 Carl Persson
456 492 Sn-013 Slätten Stängseldelning 1822 Slätten – Höghult
457 493 Sn-014 Slätten Avtal om Hålldammen 1853
458 494 Sn-015 Slätten Förmyndarskapsprotokoll efter båtsmannen Carl Dahl 1883
459 495 Sn-016 Slätten Lagfart 1881 Per Larsson Södra Slättens gård
460 496 Sn-017 Slätten Torpkontrakt Jöns Bengtsson 1919
461 497 Sn-018 Slätten Torpkontrakt 1841 Anders Bengtsson
462 498 Sn-019 Slätten Köpekontrakt 1826 Hans Hansson Södra Slättens gård
463 499 Sn-020 Slätten Torpkontrakt Råsatorpet 1801 Sven Nilsson
464 500 Sn-021 Slätten Arvsskifte torparen Anna Nilsdotter 1857
465 501 Sn-022 Slätten Inteckningsprotokoll 1910 Södra Slättens gård
466 502 Sn-023 Slätten Ränta på hypotekslån Håkan Hansson
467 503 Sn-024 Slätten Stängseldelning Slätten – Brännarebygden 1858
468 504 Sn-025 Slätten Förmyndare för Bengt Bengtsson son Jöns 1857
469 505 Sn-026 Slätten Köpekontrakt Råsatorpet 1848
470 506 Sn-027 Slätten Torpkontrakt 1884 Sven Bengtsson
471 507 Sn-028 Slätten Undantagskontrakt Sven Nilsson Råsatorpet 1832
472 508 Sn-029 Slätten Torpkontrakt Bengt Bengtsson 1854
473 509 Sn-030 Slätten Ansökan om tillstånd brännvinsbränning Gisel Åkesson 1853
474 510 Sn-031 Slätten Överenskommelse om kvarnen 1792
475 511 Sn-032 Slätten Inteckningsprotokoll 1840 Hans Hansson Södra Slättens gård
476 512 Sn-033 Slätten Auktion 1845 Södra Slättens gård samt äktenskapsförord
477 513 Sn-034 Slätten Utdrag ur inteckningsprotokoll Råsatorpet
478 514 Sn-035 Slätten Domared av Per Larsson 1893
479 515 Sn-036 Slätten Bouppteckning 1901 efter Hanna Jönsson
480 516 Sn-037 Slätten Bouppteckning 1903 efter Hanna Giselsson
481 517 Sn-038 Slätten Arvsskifte1904 efter Hanna Jönsson och Hanna Giselsson
482 518 Sn-039 Slätten Redogörelse förmyndarskap Gisel Åkesson 1862
483 519 Sn-040 Slätten Taxeringsbevis 1881 Södra Slättens gård
484 520 Sn-041 Slätten Bouppteckning efter Anna Nilsdotter 1857
485 521 Sn-042 Slätten Inteckning 1844 Södra Slättens gård
486 522 Sn-043 Slätten Ansökan 1852 om tillstånd brännvinsbränning Gisel Åkesson
487 523 Sn-044 Slätten Stämning på Gisel Åkesson 1856 utebliven lön
488 524 Sn-045 Slätten Taxering brännvinsredskap 1850 Södra Slättens gård
489 525 Sn-046 Slätten Auktionsprotokoll efter Hanna Giselsson och Elna Jönsson
490 526 Sn-047 Slätten Kommunalskatt 1890 Hanna Jönsdotter
491 527 Sn-048 Slätten Domstolsprotokoll brännvinsbränning Gisel Åkesson 1857
492 528 Sn-049 Slätten Avgift för brännvinsbränning Gisel Åkesson 1855
493 529 Sn-050 Slätten Erbjudan om mark för kyrka och begravningsplats Gisel Åkesson
494 530 Sn-051 Slätten Räkning till Gisel Åkesson 1869 från Håkan Rundqvist
495 531 Sn-052 Slätten Ansökan 1852 brännvinsbränning Gisel Åkesson
496 532 Sn-053 Slätten Redogörelse förmyndarskap 1865 Gisel Åkesson
497 533 Sn-054 Slätten Inteckning 1843 Södra Slättens gård
498 534 Sn-055 Slätten Undantagskontrakt Hans Hansson 1826
499 535 Sn-056 Slätten Undantagskontrakt Hans Hansson 1856
500 536 Sn-057 Slätten Inteckning 1840 Södra Slättens gård
501 537 Sn-058 Slätten Avtal om nybyggnad uthuslänga Södra Slättens gård 1856
502 538 Sn-059 Slätten Avtal om brännvinsbränning Södra Slättens gård 1854
503 539 Sn-060 Slätten Stämning brännvinsbränning 1856 Gisel Åkesson
504 540 Sn-061 Slätten Stängseldelning Nils Svensson – Gisel Åkesson 1858
505 541 Sn-062 Slätten Förmyndarskapsprotokoll 1847 Hans Hanssons barn
506 542 Sn-063 Slätten Snapphaneberättelse
507 543 Sn-064 Slätten Uppfyllande av borgensförbindelse skuld torpare Sven Johansson 1869
508 544 Sn-065 Slätten Carl Jönsson och Gisel Åkesson
509 545 Sn-066 Slätten Husförhörslängd 1896 – 1906
510 546 Sn-067 Slätten Husförhörslängd 1907- 1917
511 547 Sn-068 Slätten Lagfart 1901 för Hans Jönsson och Johanna Åkesson 1/32 mtl
512 548 Sn-069 Slätten Torpkontrakt 1860 Jöns Hansson
513 549 Sn-070 Slätten Brukningsrätt mosse Jöns Hansson 1885
514 550 Sn-071 Slätten Inteckning torpkontrakt i Norra Slättens gård Jöns Hansson
515 551 Sn-072 Slätten Köpekontrakt Hans Jönsson och Johanna Sällström 1899
516 552 Sn-073 Slätten Gravationsbevis 1935 för Slätten 1:7
517 553 Sn-074 Slätten Köpekontrakt skog Åke Sällström – Åke Persson 1898
518 554 Sn-075 Slätten Dödad inteckning 1907 Åke Sällström
519 555 Sn-076 Slätten Köpekontrakt 1931 Brännarebygden 3/256 mtl Hans Jönsson
520 556 Sn-077 Slätten Avtal om mosse 1885 och 1895 Jöns Hansson
521 557 Sn-078 Slätten Gravationsbevis Norra Slättens gård 1896
522 558 Sn-079 Slätten Lagfart 1896 1/32 mtl Åke Sällström
523 559 Sn-080 Slätten Inteckning 1870 Jacob Jönsson och 1877 Åke Sällström
524 560 Sn-081 Slätten Gravationsbevis Slätten 1:19 1936
525 561 Sn-082 Slätten Kommentarer från Stig Jönsson
526 562 Sn-083 Slätten Bynotiser
527 563 Sn-084 Slätten Utdrag ur Gods och gårdar
528 564 Sn-085 Slätten Båtsman Dahl
529 565 Sn-086 Slätten Lantmäterihandling inlösen Darlins torp
530 566 Sn-087 Slätten Köpekontrakt torp Håkan Hansson 1900
531 567 Sn-088 Slätten Testamente 1833 Bengt Carlsson och Katarina Svensdotter 1
532 568 Sn-089 Slätten Inbjudan begravningsakt för Per Larsson 1937 1
533 569 Sb-001 Snöfleboda Bynotiser
534 570 Sb-002 Snöfleboda Inbjudan vigselakt 1918 Anna Svensson och Martin Persson
535 571 Sb-003 Snöfleboda Recept 1908 Ingar Olsson
536 572 Sb-004 Snöfleboda Lagfart för Ola Jönsson d ä och Inga Olsson Snöfleboda 1/384 mtl
537 573 Sb-005 Snöfleboda Inbjudan vigsel Ernst Nilsson och Hilma Karlsson 1926
538 574 Sb-006 Snöfleboda Lagfart inkl köpehandling 1/384 mtl Ola Jönsson och Inga Olsson
539 575 Sb-007 Snöfleboda Lagfart inkl köpehandling 1/384 mtl Bengta Bohlin
540 576 Sb-008 Snöfleboda Köpekontrakt 1/384 mtl Ola Jönsson d ä och Inga Olsson
541 577 Sb-009 Snöfleboda Köpekontrakt 1930 1/384 mtl August och Hanna Nilsson
542 578 Sb-010 Snöfleboda Handlingar ang stavning av bynamnet
543 579 Sb-011 Snöfleboda Köpekontrakt 1893 torp August Johansson
544 580 Sb-012 Snöfleboda Torpkontrakt 1900 Karl Ekström
545 581 Sb-013 Snöfleboda Förmyndarskapsräkning Amund Danielssons barn 1861
546 582 Sb-014 Snöfleboda Hemmansaffärer och släktredogörelser
547 583 Sb-015 Snöfleboda Auktionsinrop Ola Nilsson
548 584 Sb-016 Snöfleboda Stämning 1850 för obetald lön vid brobygge
549 585 Sb-017 Snöfleboda Rättegångsprotokoll torpare Håkan Jönsson och Ingrid Nilsdotter1862
550 586 Sb-018 Snöfleboda Inteckning Karna Nilsdotter
551 587 Sb-019 Snöfleboda Levnadsberättelse Karolina Magnidotter
552 588 Sb-020 Snöfleboda Inteckning torpare Amund Danielsson 1845
553 589 Sb-021 Snöfleboda Torpkontrakt 1866 Truls Johnsson
554 590 Sb-022 Snöfleboda Köpekontrakt torp 1845 Amund Danielsson
555 591 Sb-023 Snöfleboda Köpekontrakt 1902 August Ekström
556 592 Sb-024 Snöfleboda Torparkontrakt Sågmölletorpet flera tillfällen
557 593 Sb-025 Snöfleboda Undantagskontrakt 1832 Karna Nilsdotter
558 594 Sb-026 Snöfleboda Forna tiders åldringsvård, artikel i Vår Hembygd 1960
559 595 Sb-027 Snöfleboda En emigrant, artikel i Vår Hembygd 1961
560 596 Sb-028 Snöfleboda Förteckning över ruiner av Inge Svensson del 1
561 597 Sb-029 Snöfleboda Förteckning över ruiner av Inge Svensson del 2
562 598 Sb-030 Snöfleboda Bynotiser av Maj Britt Sundin
563 599 Sb-031 Snöfleboda Försäljning av båtsmanstorpet
564 600 Sb-032 Snöfleboda Auktionsprotokoll 1858 Sågmölletorpet
565 601 Sb-033 Snöfleboda Gravationsbevis 1924 lägenheten Dammen
566 602 Sb-034 Snöfleboda Köpekontrakt 1917 Bernt Jönsson 3/64 mtl Dammen
567 603 Sb-035 Snöfleboda Lagfartsprotokoll 1905 Dammen Per Håkansson
568 604 Sb-036 Snöfleboda Lagfartsprotokoll Dammen Endro Svensson
569 605 Sb-037 Snöfleboda Köpekontrakt Håkanpersatorpet Ludvig Olsson
570 606 Sb-038 Snöfleboda Köpebrev 1938 Alvar Karlsson 1/160 mtl
571 607 Sb-039 Snöfleboda Lagfartsbevis 1945 1/160 mtl
572 608 Sb-040 Snöfleboda Inteckning i 1/160 mtl 1925
573 609 Sb-041 Snöfleboda Gravationsbevis 1/160 mtl 1931
574 610 Sb-042 Snöfleboda Brev angående kvarnen 1911
575 611 Sb-043 Snöfleboda Auktionsprotokoll 1892 bonden Sone Olsson
576 612 Vh-001 Vilshult Program invigning Vilshults Medborgarhus
577 613 Vh-002 Vilshult Inbjudan begravningsakt efter Lars Larsson 1892
578 614 Vh-003 Vilshult Förteckning torpruiner Stig Jönsson
579 615 Vh-004 Vilshult Karna Jönssons griftefärd
580 616 Vh-005 Vilshult Inventariebok 1886 Håkan Rundkvists lanthandel mm
581 617 Vh-006 Vilshult Bynotiser 1612- 1837 Maj Britt Sundin 1
582 618 Vh-007 Vilshult Köpebrev 1910 Lyckås
583 619 Vh-008 Vilshult Godkännande av försäljning Lyckås 1910
584 620 Vh-009 Vilshult Köpebrev Vinkestugan 1916
585 621 Vh-010 Vilshult Kvittens lantmäterikostnad 9/64 mtl 1910 Einar Perssons gård
586 622 Vh-011 Vilshult Gravationsbevis 1911 Einar Perssons gård
587 623 Vh-012 Vilshult Köpebrev 1910 Einar Perssons gård
588 624 Vh-013 Vilshult Fullmakt av Olof Olsson till Per Larsson 1910
589 625 Vh-014 Vilshult Köpebrev 1910 Einar Perssons gård
590 626 Vh-015 Vilshult Stämning som vittne 1916 Emil Olsson och Per Larsson
591 627 Vh-016 Vilshult Debetsedel 1909 Hanna Karlsson
592 628 Vh-017 Vilshult Köpebrev 1912 Söderbergs
593 629 Vh-018 Vilshult Köpebrev 1904 Söderbergs
594 630 Vh-019 Vilshult Inteckning Söderbergs 1906
595 631 Vh-020 Vilshult Auktionsprotokoll skomakaren Håkan Karlsson 1896
596 632 Vh-021 Vilshult Knabatorpet beskrivning
597 633 Vh-022 Vilshult Vinketorpet beskrivning
598 634 Vh-023 Vilshult Påkgården beskrivning
599 635 Vh-024 Vilshult Dumtorpet beskrivning
600 636 Vh-025 Vilshult Elnas torp beskrivning
601 637 Vh-026 Vilshult Avtal sjösänkning 1909
602 638 Vh-027 Vilshult Torpkontrakt 1899 Adamstorpet
603 639 Vh-028 Vilshult Torpkontrakt Söderbergs 1856
604 640 Vh-029 Vilshult Gåvobrev Håkan Karlsson – Eva Jönsdotter
605 641 Vh-030 Vilshult Annons 1918 Johan Jönssons affär
606 642 Vh-031 Vilshult Diverse uppgifter Ragnar Thomasson
607 643 Vh-032 Vilshult Arvskifte 1848 efter Håkan Persson Niskgården
608 644 Vh-033 Vilshult Trolldomsberättelse Maria Andersson Stark Sågmöllestugorna
609 645 Vh-034 Vilshult Vår Hembygd 1961 Osbypannan
610 646 Vh-035 Vilshult Vår Hembygd Mor Karna
611 647 Vh-036 Vilshult Vår Hembygd Vilshults likvagn
612 648 Vh-037 Vilshult Vår Hembygd Chockstympningen
613 649 Vh-038 Vilshult Vår Hembygd Glimtar från 1910-talet
614 650 Vh-039 Vilshult Vilshults Syförening tidningsurklipp
615 651 Vh-040 Vilshult Vilshults båtsmän Maj Britt Sundin 1
616 652 Vh-041 Vilshult Recept 1924 för fru Olga Bergdal
617 653 Vh-042 Vilshult Vilshults Elektriska Andelsförening handlingar
618 654 Vh-043 Vilshult Auktionsprotokoll Håkan Karlsson 1890
619 655 Vh-044 Vilshult Bouppteckning 1949 efter Bengta Svensson
620 656 Vh-045 Vilshult Bouppteckning 1890 efter Håkan Karlsson
621 657 Vh-046 Vilshult Gravationsbevis 1925 Påkgården
622 658 Vh-047 Vilshult Inteckningsprotokoll 1926 Påkgården
623 659 Vh-048 Vilshult Inteckningsprotokoll 1926 Påkgården
624 660 Vh-049 Vilshult Inteckningsprotokoll 1924 Påkgården
625 661 Vh-050 Vilshult Inteckningsprotokoll 1906 Söderbergs
626 662 Vh-051 Vilshult Köpebrev 1938 Påkgården
627 663 Vh-052 Vilshult Köpekontrakt 1924 Påkgården
628 664 Vh-053 Vilshult Köpekontrakt 1938 lösöre Påkgården
629 665 Vh-054 Vilshult Lagfartsprotokoll 1906 Söderbergs
630 666 Vh-056 Vilshult Lagfartsprotokoll 1924 Påkgården
631 667 Vh-057 Vilshult Lagfartsbevis 1939 Påkgården
632 668 Vh-058 Vilshult Lagfartsbevis 1924 Påkgården
633 669 Vh-059 Vilshult Skuldebrev 1907 Påkgården
634 670 Vh-060 Vilshult Skuldebrev 1880 Påkgården
635 671 Vh-061 Vilshult Skuldebrev 1878 Påkgården
636 672 Vh-062 Vilshult Skuldebrev 1925 Påkgården
637 673 Vh-063 Vilshult Debetsedel 1933 Endro Svensson
638 674 Vh-064 Vilshult Torpkontrakt 1908 Elnas torp
639 675 Vh-065 Vilshult Diverse kvitton Sågmöllejorden samt Medborgarhuset
640 676 Vh-066 Vilshult Provmjölkningsbok Södergården
641 677 Vh-067 Vilshult Elräkningar Sågmöllestugan Ivar Karlsson 1948 – 1951
642 678 Vh-068 Vilshult Elkontrakt Sågmöllestugan
643 679 Vh-069 Vilshult Kristidsleveranser smör och fläsk Sågmöllestugan
644 680 Vh-070 Vilshult Folkbildningskurs 1960 program
645 681 Vh-071 Vilshult Fraktsedel tvättmaskin 1948 Ivar Karlsson
646 682 Vh-072 Vilshult Teckning Vilshults Träförädling
647 683 Vh-073 Vilshult Fakturor till Per Jönsson år 1900
648 684 Vh-074 Vilshult Gränsbestämning Vilshult – Skälmershult
649 685 Vh-075 Vilshult Viktiga datum
650 686 Vh-076 Vilshult 55-årsminne, den stora branden
651 687 Vh-077 Vilshult Karta gamla byplatsen
652 688 Vh-078 Vilshult Gods och gårdar 1945
653 689 Vh-079 Vilshult Notiser ur Karlshamns Allehanda 1903
654 690 Vh-080 Vilshult Lagfartsbevis 1893 för Nils Larsson Skräddaretorpet
655 691 Vh-081 Vilshult Lantmäterihandling 1921 Grönadal
656 692 Vh-082 Vilshult Torpkontrakt 1836 Masse Svensson
657 693 Vh-083 Vilshult Kontrakt hälftenbruk Niskgården 1866
658 694 Vh-084 Vilshult Avtal gärdesdelning Niskgården
659 695 Vh-085 Vilshult Avtal återtag del av torpkontrakt Ola Truedsson – Niskgården
660 696 Vh-086 Vilshult Torpkontrakt 1855 GrytsjöMattis torp
661 697 Vh-087 Vilshult Inteckningsprotokoll torpkontrakt GrytsjöMattis torp
662 698 Vh-088 Vilshult Torpkontrakt 1855 Samla Ingas torp
663 699 Vh-089 Vilshult Kontrakt ang stenbrytning Niskgården
664 700 Vh-090 Vilshult Arrendekontrakt Jöns Mattisson – Niskgården
665 701 Vh-091 Vilshult Utdrag ur församlingsbok 1900
666 702 Vh-092 Vilshult Utdrag ur församlingsbok 1910
667 703 Vh-093 Vilshult Flygfoto
668 704 Vh-094 Vilshult Tidningsartikel 1891 den stora branden
669 705 Vh-095 Vilshult Lagfart Niskgården 1869
670 706 Vh-096 Vilshult Kontrakt hälftenbruk Bjäratorpet
671 707 Vh-097 Vilshult Avtal gärdesdelning Södergården – Per Persson Rössjö
672 708 Vh-098 Vilshult Gravationsbevis Niskgården 1901
673 709 Vh-099 Vilshult Handlingar Vilshults kyrkstallar
674 710 Vh-100 Vilshult Konkursauktion 1879 Niskgården
675 711 Vh-101 Vilshult Köpekontrakt 69/4096 mtl 1885
676 712 Vh-102 Vilshult Gärdesdelning 1858 Lars Nilsson Vilshult – Åke Åkesson Kullan
677 713 Vh-103 Vilshult Avtal Hälftenbruk Ola Truedsson – Niskgården
678 714 Vh-104 Vilshult Lagfart 69/4096 mtl 1876
679 715 Vh-105 Vilshult Köpeavhandling gammal åbotten Otto Svensson 1923
680 716 Vh-106 Vilshult Arrendeavtal 1874 Niskgården
681 717 Vh-107 Vilshult Gravationsbevis 1879 Einar Perssons gård och Niskgården
682 718 Vh-108 Vilshult Lantmäterihandling Grönalund
683 719 Vh-109 Vilshult Auktion efter Lars Larsson 1892
684 720 Vh-110 Vilshult Auktionsprotokoll 1892 handl Håkan Rundqvists konkurs
685 721 Vh-111 Vilshult Tidningsartikel om Kassasläkten 1
686 722 Vh-112 Vilshult Bouppteckning 1916 virkeshandlare Olof Olsson 1
687 723 Vh-113 Vilshult Fullmakt att företräda vid arvsskifte efter Anna Andersson 1
688 724 Vh-114 Vilshult Lantmäterihandling avstyckning tomt Arvid Olofsson 1943 1
689 725 Vä-001 Väghult Halvsekelgammal industri i Väghult Vår Hembygd 1963
690 726 Vä-002 Väghult Förrättningsprotokoll vägen till Trekanten 1948
691 727 Vä-003 Väghult Protokoll delning väg Västre marksvägen 1939
692 728 Vä-004 Väghult Brev från Väghult till Amerika 1925
693 729 Vä-005 Väghult Bengta Olsson inbjudes till begravningsakt Lars Larsson 1938
694 730 Vä-006 Väghult Lagfartsbevis 115/8192 mtl Väghult 2:14 för Artur Nilsson
695 731 Vä-007 Väghult Lagfartsbevis 1910 115/8192 mtl för Oskar Nilsson och Ida Mattsson
696 732 Vä-008 Väghult Lagfartsbevis 1893 5/128 mtl Väghult för Olof Olsson
697 733 Vä-009 Väghult Köpekontrakt 1928 Hulda Persson för Tullboms torp
698 734 Vä-010 Väghult Fyrktalslängd 1898 för Väghults rote
699 735 Vä-011 Väghult Inteckningsbevis 1927 för 5/128 mtl Väghult 1:7
700 736 Vä-012 Väghult Köpekontrakt 1888 Carl Svensson för 1/46 mtl
701 737 Vä-013 Väghult Enskifteshandlingar 1821 1
702 738 Vä-014 Väghult Gränsbestämning år 1747 mellan Väghult – Mörbohult
703 739 Vä-015 Väghult Ragnar Thomassons anteckningar
704 740 Vä-016 Väghult Torpförteckning inkl karta
705 741 Vä-017 Väghult Livsmedelsnämndens beslut 1918 för Ingerd Tullbom
706 742 Vä-018 Väghult Bouppteckning 1901 efter båtsmannen Magnus Svensson Tullbom
707 743 Vä-019 Väghult Bouppteckning 1941 efter Ingegerd Olsson Tullbom
708 744 Vä-021 Väghult Lånehandling 1936 Hulda Persson
709 745 Vä-022 Väghult Brandförsäkring 1952 Hulda Persson
710 746 Vä-023 Väghult Jordbruksarbetande Olof Persson kyrkbokföring 1936
711 747 Vä-024 Väghult Skrivelse till Hulda Perssons sterbhus ang rivning Tullboms torp 1960
712 748 Vä-025 Väghult Protokoll enl ensittarlagen Tullboms torp 1964
713 749 Vä-026 Väghult Auktion 1948 hos Bernt Karlsson
714 750 Vä-027 Väghult Auktionsprotokoll 1909 115/8192 mtl August Jönsson – Oscar Nilsson
715 751 Vä-028 Väghult Debetsedel 1907 för August Berghult inkl 115/8192 mtl
716 752 Vä-029 Väghult Lagfartsprotokoll 1910 för 115/8192 mtl Oscar Nilsson
717 753 Vä-030 Väghult Lagfart 5/128 mtl 1911 för Nils Olsson enl köp 1895
718 754 Vä-031 Väghult Köpebrev 1/46 mtl John Ivar Olsson 1923
719 755 Vä-032 Väghult Arvsskifte efter Oscar Nilsson 1942
720 756 Vä-033 Väghult Inteckningsprotokoll Undantag änkan Botilla Larsdotter 1857
721 757 Vä-034 Väghult Gravationsbevis 115/8192 mtl år 1910
722 758 Vä-035 Väghult Gravationsbevis 115/8192 mtl år 1907
723 759 Fb-039 Farabol Debetsedel 1938 Viktor Magnusson
724 760 Kh-001 Kyrkhult Inbjudan begravningsakt August Melander 1930
725 761 Kh-002 Kyrkhult Inbjudan begravningsakt Ola Svensson
726 762 Kh-003 Kyrkhult Räkning 1936 diverse varor
727 763 Kh-004 Kyrkhult Köpehandlingar 1898 och 1919 fastigheten Hultsborg ej komplett
728 764 Kh-005 Kyrkhult Bouppteckning 1901 efter handlaren Alfred Johansson
729 765 Kh-006 Kyrkhult Brev från Alex Krusell i Amerika till Jöns Svensson 1884, 1885
730 766 Kh-007 Kyrkhult Skoinköp i Olof Jönssons skoaffär till ungerska flyktingar
731 767 Kh-008 Kyrkhult Intyg om handelsfirma Olof Jönsson 1930
732 768 Kh-009 Kyrkhult Köpekontrakt 1919 Hultsborg Sven Johan Svensson
733 769 Kh-010 Kyrkhult Bouppteckning 1938 J. O. Melin
734 770 Kh-011 Kyrkhult Inbjudan begravningsakt prosten Nils Stigner 1934
735 771 Kh-012 Kyrkhult Hovrättsdom ang kyrkvärden Håkan Olssons ansvar i konkurs 1893
736 772 Kh-013 Kyrkhult Utmätning 1891 hos kyrkvärden Håkan Olsson
737 773 Kh-014 Kyrkhult Konkursansökan 1891 kyrkvärden Håkan Olsson
738 774 Kh-015 Kyrkhult Domstolsprotokoll mål mellan Per Olsson och Håkan Olsson 1893
739 775 Kh-016 Kyrkhult Domstolsprotokoll mål mellan Per Olsson och Håkan Olsson 1892
740 776 Kh-017 Kyrkhult Domstolsprotokoll utslag i mål Per Olsson och Håkan Olsson 1893
741 777 Kh-018 Kyrkhult Domstolsprotokoll 29/11 1892 mål Per Olsson och Håkan Olsson
742 778 Kh-019 Kyrkhult Domstolsprotokoll 1/11 1892 mål Per Olsson och Håkan Olsson
743 779 Kh-020 Kyrkhult Utslag om betalning borgen Per Olsson och Håkan Olsson
744 780 Kh-021 Kyrkhult Stämning samtl borgensmän i nämndeman Olof Olssons konkurs 1903
745 781 Kh-022 Kyrkhult Byalagsprotokoll 1881 – 1908 för Kyrkhult, Tulseboda och Mörbohult
746 782 Kh-023 Kyrkhult Tidningsartiklar om Kyrkhults Folkets Hus samt om Socialdemokraterna
747 783 Kh-024 Kyrkhult Auktionsprotokoll lantbr Per Kall 1891
748 784 Kh-025 Kyrkhult Bouppteckning 1933 efter Bengta Trulsson f Bengtsson
749 785 Kh-026 Kyrkhult Bouppteckning 1940 efter Ola Trulsson
750 786 Kh-027 Kyrkhult Köpekontrakt 1905 Sven Johansson Ekdahl
751 787 Kh-028 Kyrkhult Köpekontrakt 1909 Per Persson, Ola Sällström
752 788 Kh-029 Kyrkhult Köpekontrakt 1896 Ola Andersson
753 789 Kh-030 Kyrkhult Karta över enskifte 1826 1
754 790 Kh-031 Kyrkhult Köpekontrakt torplägenhet 1902 Carolina Hansson
755 791 Kh-032 Kyrkhult Bouppteckning 1901 efter Karl Andreasson gift med Carolina Hansson
756 792 Kh-033 Kyrkhult Köpebrev 1897 Vilshultsstallarna
757 793 Kh-034 Kyrkhult Undantagskontrakt 1905 Sven Johansson Ekdahl
758 794 Kh-035 Kyrkhult Om bynamnet Kyrkhult av Ingrid Olsson
759 795 Kh-036 Kyrkhult Inteckning 1878 torpkontrakt Garveriet
760 796 Kh-037 Kyrkhult Ett gammalt torp benämnt Strängatorpet Vår Hembygd 1972
761 797 Kh-038 Kyrkhult Kyrkoherde Per Rönbäck Vår Hembygd 1979
762 798 Kh-039 Kyrkhult Fotograf Sven Karlsson
763 799 Kh-040 Kyrkhult Levnadsbeskrivning Einar Westergren
764 800 Kh-041 Kyrkhult Kontrakt 1923 om elleverans till Kyrkhultsortens elekt andelsförening
765 801 Kh-042 Kyrkhult Bynotiser av Ragnar Thomasson
766 802 Kh-043 Kyrkhult Tidningsartikel om Hans Kiörk
767 803 Kh-044 Kyrkhult Skogsgårds Omnibusstrafik Vår Hembygd 1964
768 804 Kh-045 Kyrkhult Gamla Kyrkhultsbilder Vår Hembygd 1973
769 805 Kh-046 Kyrkhult Gamla Kyrkhultsvyer Café Mekka Vår Hembygd
770 806 Kh-047 Kyrkhult Arvsskifte 1882 efter Hanna Persdotter i Amerika
771 807 Kh-048 Kyrkhult Motbok 1901 – 1903 Sissa Persdotter Parkvillan mot handl Sven Olsson
772 808 Kh-049 Kyrkhult Beskrivning av huset som låg på nya kyrkogården
773 809 Kh-050 Kyrkhult Beskrivning storskifte år 1800 Kyrkhult med fl byar Ragnar Thomasson
774 810 Kh-051 Kyrkhult Beskrivning storskifte år 1800 akt 25 1
775 811 Kh-052 Kyrkhult Köpekontrakt tomt Ola Trulsson
776 812 Kh-053 Kyrkhult Renskrivning storskifte år 1800
777 813 Kh-054 Kyrkhult Auktionsprotokoll ladugård till nya kyrkoherdebostället
778 814 Kh-055 Kyrkhult Lantmäteriprotokoll hemmansklyvning å 35/6152 mtl år 1913 1
779 815 Tb-001 Tulseboda Testamente 1919 Bengta Svensson
780 816 Tb-002 Tulseboda Auktionsprotokoll 1893 Valborg Nildotter
781 817 Tb-003 Tulseboda Inbjudan begravningsakt Hanna Bengtsson 1922
782 818 Tb-004 Tulseboda Köpekontrakt 1/32 mtl Olof Månsson år 1900
783 819 Tb-005 Tulseboda Lagfartsprotokoll Olof Månsson 1902
784 820 Tb-006 Tulseboda Köpekontrakt 29/96 mtl Sven Persson 1876
785 821 Tb-007 Tulseboda Testamente utfärdat 1877 Sven Persson och Hanna Olsdotter
786 822 Tb-008 Tulseboda Äktenskapsförord 1845 Ola Svensson, Hanna Olasdotter
787 823 Tb-009 Tulseboda Anteckningar Ragnar Thomasson
788 824 Tb-010 Tulseboda Karta hemmansklyvning 1/16 mtl år 1911 1
789 825 Tb-011 Tulseboda Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
790 826 Tb-012 Tulseboda Namninsamlingslistor bevarande av vägstationen
791 827 Tb-013 Tulseboda Inbjudan begravningsakt Ola Olsson 1933
792 828 Tb-014 Tulseboda Bouppteckning 1920 efter Bengta Svensson
793 829 Tb-015 Tulseboda Avtal om vård av finskt sommarbarn Paula Naumanen
794 830 Tb-016 Tulseboda Hanna Persson lånar ut 200 kr till Inga Persson Snöfleboda 1892
795 831 Tb-017 Tulseboda Inbjudan begravningsakt Bengta och Ola Larssons son Ivar 1920
796 832 Tb-018 Tulseboda Protokollsutdrag bevakning av testamente Bengta Svensson 1920
797 833 Tb-019 Tulseboda Vittnesförhör inför domstol testamente Bengta Svensson 1919
798 834 Tb-020 Tulseboda Testamente samt vittnesförhör Bengta Svensson 1915
799 835 Tb-021 Tulseboda Kvittenser på gåvor till missionen Hanna Persson samt okänd givare
800 836 Tb-022 Tulseboda Ytterkuvert till Ernst Nilsson Vilshults Stensliperi
801 837 Im-001 Isaksmåla Silvergömmorna i Isaksmåla - en sägn Vår Hembygd 1979
802 838 Im-002 Isaksmåla Blodstragedin i Isaksmåla 1937 av Emil Svensson
803 839 Im-003 Isaksmåla En vandring bland minnena av Selma Åberg - Vår Hembygd 1963
804 840 Im-004 Isaksmåla Beskrivning av Laga Skifte 1839 med karta 1
805 841 Im-005 Isaksmåla Arvskifte efter Hanna Jönsdotter 1884
806 842 Im-006 Isaksmåla Bynotiser av M-B Sundin 1
807 843 By-001 Byemåla Bouppteckning 1922 efter vagnmakaren Lars Andersson
808 844 By-002 Byemåla Ägostyckning 1/6 mantal 1920 med beskrivning och karta 1
809 845 By-003 Byemåla Arrendekontrakt år 1900 Lars Andersson
810 846 By-004 Byemåla Köpekontrakt 1922 Elof Eriksson
811 847 By-005 Byemåla Taxeringsärende 1926 änkefru Bengta Svensson
812 848 By-006 Byemåla Byemålas ägare och skatter genom åren Vår Hembygd 1970
813 849 By-007 Byemåla Lagfartsprotokoll 1/16 mantal 1880 Lars Andersson
814 850 By-008 Byemåla Lagaskifte beskrivning 1
815 851 By-009 Byemåla Bynotis 1714 om böter för örfil mm
816 852 By-010 Byemåla Tidningsartikel om Lars Mobergs modellbyggen
817 853 By-011 Byemåla Ägoskifte 1858 mellan Ola Trulsson – Bengt Persson m karta 1
818 854 By-012 Byemåla Inskrivningsbok 1914 för Elof Eriksson född 1891
819 855 By-013 Byemåla Församlingsbok Byemåla 1896 – 1936 1
820 856 By-014 Byemåla Entreprenadkontrakt 1935 brobygge Byemålaån
821 857 Kä-001 Källeboda Inbjudan till Anna Håkansdotter begravning
822 858 Kä-002 Källeboda Inbjudan till Per Rönbecks begravning 11/2 1895
823 859 Kä-003 Källeboda Lagfartsbevis 1909 för Johan Olssons köp 1906
824 860 Kä-004 Källeboda Lagfartsbevis för Sone Svensson med barn 1903
825 861 Kä-005 Källeboda Köpekontrakt 1920 Bengt Björnsson GislaKallatorpet
826 862 Kä-006 Källeboda Köpekontrakt 1932 Anton Persson
827 863 Kä-007 Källeboda Köpekontrakt 1919 Bengt Björnsson
828 864 Kä-008 Källeboda Inteckning förnyad 1918 för August Jönsson
829 865 Kä-009 Källeboda Inteckning 1918 för skogsavverkning dödad 1921 Endro Svensson
830 866 Kä-010 Källeboda Inteckning 1908 August Jönsson dödad 1921
831 867 Kä-011 Källeboda Inteckning torpkontrakt 1877 Bernt Hansson dödad 1921
832 868 Kä-012 Källeboda Lagfart för John Christiansson för inköp av 7/48 mantal år 1819
833 869 Kä-013 Källeboda Taxeringsbesked 1907 ang 7/288 mantal Sone Svensson
834 870 Kä-014 Källeboda Lantmäterihandling m karta ägostyckning 7/288 mantal 1908 1
835 871 Kä-015 Källeboda Enskiftesbeskrivning akt 54 1
836 872 Kä-016 Källeboda Förmyndarskapsräkning 1855 för Gumme Larsson
837 873 Kä-017 Källeboda Arvodesräkning 1909 för ägostyckning 7/288 mantal
838 874 Kä-018 Källeboda Inteckning skuldebrev 1908 August Jönsson
839 875 Kä-019 Källeboda Skuldebrev 1919 med säkerhet Endro Svensson
840 876 Kä-020 Källeboda Köpekontrakt 1901 GislaKallatorpet Karl Giselsson
841 877 Kä-021 Källeboda Torpkontrakt 1877 Gislakallatorpet
842 878 Kä-022 Källeboda Lagfart 1889 John Svensson 1/64 mantal
843 879 Kä-023 Källeboda Lagfart 1909 för Johan Svensson å 7/288 mantal
844 880 Kä-024 Källeboda Lagfart 1909 Sone Svensson med barn å 7/288 mantal
845 881 Kä-025 Källeboda Inteckningsprotokoll förnyad inteckning 1904 och 1913 Sone Svensson
846 882 Kä-026 Källeboda Förmynderskapsprotokoll Endro Svensson för Leander Friberg
847 883 Kä-027 Källeboda Skolbetyg för Nils Nilsson 1860
848 884 Kä-028 Källeboda Köpebrev 1943 Hjalmar Svensson
849 885 Kä-029 Källeboda Gravationsbevis 69/4096 mantal 1921 Bengt Björnsson
850 886 Kä-030 Källeboda Medalj från Finland fam Bengt Björnsson 1946
851 887 Kä-031 Källeboda Auktionsprotokoll 1896 lantbr Carl Jönsson
852 888 Kä-032 Källeboda Auktionsprotokoll 1893 Elsa Melander
853 889 Kä-033 Källeboda Auktionsprotokoll diverse säljare
854 890 Kä-034 Källeboda Lagfartsprotokoll Henrik Gustavsson för 1/72 mantal
855 891 Kä-035 Källeboda Lagfartsprotokoll Henrik Gustavsson för 1/64 mantal
856 892 Kä-036 Källeboda Protokoll 1876 och 1879 Källeboda skolrote
857 893 Kä-037 Källeboda Dagbok för Källeboda folkskola
858 894 Kä-038 Källeboda Kontrakt kraftledning Hemsjö Kraft – Henrik Gustavsson
859 895 Kä-039 Källeboda Köpekontrakt 1898 Gustaf Pettersson 1/64 mantal
860 896 Kä-040 Källeboda Bynotiser Ragnar Thomasson
861 897 Kä-041 Källeboda Köpekontrakt Karl Andersson 1949 å 1/64 + 1/72 mantal
862 898 Bn-054 Brännarebygden Lagfart 3/256 mantal Valfrid Sällström 1919
863 899 Bn-055 Brännarebygden Lagfart 3/256 mantal Hans Jönsson 1931
864 900 Bn-056 Brännarebygden Gravationsbevis 1919 för Brännarebygden 1:16
865 901 Ku-148 Kullan Inteckning Myll Jacobatorpet 1882 1
866 902 Kh-056 Kyrkhult Förmyndare för Elin Kronstam i Amerika
867 903 Kä-042 Källeboda Köpebrev för Henrik Gustavsson och Ida Pettersson 1/64 mantal
868 904 Lh-01 Levershult Torpkontrakt 1873 Måns Eriksson
869 905 Lh-02 Levershult Anteckningar av Ragnar Thomasson
870 906 Lh-03 Levershult Sammanställning av byn och dess innebyggare av Ragnar Thomasson
871 907 Lh-04 Levershult Köpekontrakt 1901 Olof Månsson
872 908 Lh-05 Levershult Köpekontrakt 1876 Bengt Ingemansson
873 909 Lh-06 Levershult Karta över befintliga hus och ruiner
874 910 Lh-07 Levershult Debetsedel 1911 för Olof Månsson
875 911 Lh-08 Levershult Låneförbindelse 1903 Olof Månsson
876 912 Lh-09 Levershult Bouppteckning 1928 efter Johanna Månsson
877 913 Lh-10 Levershult Funderingar om sjö- och bynamn av Ingrid Olsson
878 914 Lh-11 Levershult Lagfartsbevis 1902 för Olof Månsson
879 915 Lh-12 Levershult Arvsförening 1933 efter Johanna Månsson
880 916 Lh-13 Levershult Gravationsbevis 1901 Bengt Ingemansson 1/16 mantal
881 917 Lh-14 Levershult Boende på torp i Levershult
882 918 Lh-15 Levershult Torp, anteckningar av Olof Karlsson, Jämshög
883 919 Lh-16 Levershult Släktutredning av Jan Ottosson ang Måns Nilsson Löfstedt
884 920 Lh-17 Levershult Utredning om Tastare Olan och hans härkomst
885 921 Lh-18 Levershult Div anteckningar om bosatta på torpen och gårdarna
886 922 Lh-19 Levershult Olle Nilssons förfäder
887 923 Lh-20 Levershult Husförhörslängd 1886 – 1896 1
888 924 Lh-21 Levershult Karta med gamla torp utsatta på kartan
889 925 Lh-22 Levershult Beskrivning enskiftet 1
890 926 Bn-057 Brännarebygden Gravationsbevis 1919 för Brännarebygden 1:16
891 927 Lb-01 Lilla Brödhult Köpekontrakt 1915 Olof Bergström
892 928 Lb-02 Lilla Brödhult Testamente 1915 Petter Nilsson, Inga Jönsdotter
893 929 Lb-03 Lilla Brödhult Testamente avskrift Petter Nilsson samt delgivningar år 1928
894 930 Lb-04 Lilla Brödhult Förmyndare för Nils Svensson Trost dotter Sissa i Amerika
895 931 Lb-05 Lilla Brödhult Ansökan om dödning av inteckning Petter Nilsson 1916
896 932 Lb-06 Lilla Brödhult Teckning av Elof Johnsson och Ola Olsson
897 933 Lb-07 Lilla Brödhult Planritning över torpet som flyttades till Skansen
898 934 Lb-08 Lilla Brödhult Kyrkhultsstugans invånare av Bo Björklund
899 935 Lb-09 Lilla Brödhult Underskrift trohetsförsäkran 1677
900 936 Lb-10 Lilla Brödhult Karta över Kyrkhultsstugans placering
901 937 Lb-11 Lilla Brödhult Gårdsägare
902 938 Lb-12 Lilla Brödhult Gårdar i Brödhult Lilla Vår Hembygd 1962
903 939 Ss-01 Slagesnäs Rättegång 1686 ang mord på piga Karna Olofsdotter
904 940 Ss-02 Slagesnäs Besiktning skolhusbygget år 1903
905 941 Ss-03 Slagesnäs Bynotiser Maj Britt Sundin inkl båtsmän 1 1
906 942 Ss-04 Slagesnäs Förteckning över ruiner av Inge Svensson Vår Hembygd 1978
907 943 Ss-05 Slagesnäs Kassabok för Slagesnäs fattigvårdsrote 1916 – 1920
908 944 Ss-06 Slagesnäs Sägner från Slagesnäs
909 945 Ss-07 Slagesnäs Lagfartsbevis 1890 för 17/512 mtl Jöns Jönsson
910 946 Ss-08 Slagesnäs Inbjudan vigselakt 1910 mellan Bernt Frid och Emma Jönsson
911 947 Ss-09 Slagesnäs Inbjudan vigselakt 1914 mellan Sven Johansson och Bengta Svensson
912 948 Ss-10 Slagesnäs Inteckning torpkontrakt Johannes Mull år 1892
913 949 Ss-11 Slagesnäs Inteckning undantag för Håkan Andreasson och Bengta Larsdotter 1882
914 950 Ss-12 Slagesnäs Undantagskontrakt 1844 för Carl Åkesson och Bengta Trulsdotter
915 951 Ss-13 Slagesnäs Köpekontrakt del av skoltomt 1931
916 952 Ss-14 Slagesnäs Mordet på Nils Månsson 1843, rättegångsprotokoll
917 953 Ss-15 Slagesnäs Sägen om jättarna Vår Hembygd 1977
918 954 Ss-16 Slagesnäs Köpekontrakt torp säljare torpare Sven Salomonsson
919 955 Ss-17 Slagesnäs Torpkontrakt 1875 för Jöns Larsson och Johanna Svensdotter
920 956 Ss-18 Slagesnäs Torpkontrakt 1878 för Håkan Andreasson
921 957 Ss-19 Slagesnäs Lagfart 1882 84/1952 mtl Håkan Andreasson samt Sven Håkansson
922 958 Ss-20 Slagesnäs Köpekontrakt 1880 Håkan Andreasson m transport till Sven Håkansson
923 959 Ss-21 Slagesnäs Betalning för gamla skolhuset år 1903
924 960 Ss-22 Slagesnäs Lantmäterikarta ägostyckning 1911
925 961 Ss-23 Slagesnäs Inteckning undantag Håkan Andreasson
926 962 Ss-24 Slagesnäs Bynotiser 1 1
927 963 Ss-25 Slagesnäs Delningsbeskrivning Laga Skifte 1836
928 964 Ss-26 Slagesnäs Fullmakt till Sven Olander som ombud för Anders Johnsson i Amerika
929 965 Ss-27 Slagesnäs Gamla berättelser från Slagesnäs
930 966 Ss-28 Slagesnäs Auktion på Johannes Mulls torp 1894
931 967 Ss-29 Slagesnäs Förteckning över elever 1879 Slagesnäs skola
932 968 Ss-30 Slagesnäs Båtsman Berggren om enskiftet i Slagesnäs samt Slagesnäsvisan
933 969 Ss-31 Slagesnäs Ett båtsmanskontrakt Vår Hembygd 1980
934 970 Ss-32 Slagesnäs Slagesnäs i dikt och prosa Vår Hembygd 1970
935 971 Ss-33 Slagesnäs Ormhat i Slagesnäs Vår Hembygd 1979
936 972 Ss-34 Slagesnäs Lapp-Olan Vår Hembygd 1978
937 973 Ss-35 Slagesnäs Köpekontrakt jordstycke Hans Jönsson 1931
938 974 Sn-090 Slätten Avtal om köp av byrå, Sällströms
939 975 Sn-091 Slätten Bouppteckning 1895 efter Inga Jönsdotter Kalla Hansa Jössatorpet
940 976 Sn-092 Slätten Inteckning undantagskontrakt Åke Sällström
941 977 Sn-093 Slätten Lagfart för Hans och Johanna Jönsson 1901
942 978 Sn-094 Slätten Arvsförening Åke Sällströms barn
943 979 Sn-095 Slätten Testamente 1885 Jöns Hansson, Inga Jönsdotter
944 980 Sn-096 Slätten Inteckning torpkontrakt västra Fulamossen Jöns Hansson
945 981 Sn-097 Slätten Lagfart 1896 Åke Sällström
946 982 Sn-098 Slätten Lantmäteribeskrivning Sällströms gård
947 983 Sn-099 Slätten Bouppteckning 1910 efter Jöns Hansson
948 984 Sn-100 Slätten Bouppteckning 1924 efter Emil Hansson
949 985 Sn-101 Slätten Köpekontrakt jordområde Valfrid Sällström
950 986 Sn-102 Slätten Byte jordområde Åke Sällström – Nils Olsson 1896
951 987 Sn-103 Slätten Köpekontrakt 1899 Hans Jönsson
952 988 Tb-023 Tulseboda Lagfart för Ernst Nilsson 1/128 mtl 1941
953 989 Tb-024 Tulseboda Skuldebrev år 1940 Ernst Nilsson
954 990 Tb-025 Tulseboda Förmyndarräkning 1967 för f.d. hemmansägare Ernst Svensson
955 991 Tb-026 Tulseboda Reseutlägg för testamente Nils Stigner
956 992 Tb-027 Tulseboda Förnyelse 1943 av gravplats
957 993 Tb-028 Tulseboda Offert gravvård 1946 Vilshults Stensliperi
958 994 Tb-029 Tulseboda Berättelse om Torpar Hanna Vår Hembygd 1966
959 995 Tb-030 Tulseboda Lagfart 1902 för Olof Månsson å 1/32 mantal
960 996 Tb-031 Tulseboda Lagfartsbevis 1/32 mantal 1890 för Måns Karlsson
961 997 Tb-032 Tulseboda Arvskifte 1902 efter Måns Karlsson
962 998 Sb-01 Stora Brödhult Arvingar efter Petter Nilsson genom testamentsbevakning 1928
963 999 Sb-02 Stora Brödhult Brevkuvert från Danmark till Olivia Bengtsson
964 1.000 Sb-03 Stora Brödhult Bouppteckning 1921 efter Johan Jönsson
965 1.001 Sb-04 Stora Brödhult Anteckningar gjorda av Ragnar Thomasson
966 1.002 Sb-05 Stora Brödhult Stora Brödhults historia samt mordet 1722 , Vår Hembygd 1961
967 1.003 Sb-06 Stora Brödhult Beskrivning om byn av Ragnar Thomasson
968 1.004 Sb-07 Stora Brödhult Verk av Urshultsmålare finns i Stora Brödhult, Ragnar Thomasson
969 1.005 Sb-08 Stora Brödhult Om riksdagsman Måns Persson av Ragnar Thomasson
970 1.006 Sb-09 Stora Brödhult Inbjudan till begravning dotteer till Ola Nilsson
971 1.007 Sb-10 Stora Brödhult Om milstenen i Brödhult av Ingrid Olsson
972 1.008 Sb-11 Stora Brödhult En gammal huskonstruktion skissad av Ingrid Olsson
973 1.009 Sb-12 Stora Brödhult En gammal stenbro
974 1.010 Sb-13 Stora Brödhult Arvskifte 1900 efter Ellen Hansson inkl fullmakter från Amerika
975 1.011 Sb-14 Stora Brödhult Lån torpare Olof Persson 1913
976 1.012 Sb-15 Stora Brödhult Köpekontrakt 1911 Bengt Svensson område av 7/72 mantal
977 1.013 Sb-16 Stora Brödhult Torpkontrakt för Bengt Svensson 1905
978 1.014 Sb-17 Stora Brödhult Torpkontrakt 1884 Sven Andersson
979 1.015 Sb-18 Stora Brödhult Inteckning torpkontrakt Sven Andersson
980 1.016 Sn-001 Slätten Resolution 1742 Farabolsvägen
981 1.017 Ba-01 Baggemåla Gårdsägare samt mordet på Esbjörnatorpet Vår Hembygd 1970
982 1.018 Ba-02 Baggemåla Bouppteckning 1872 efter Ola Olsson
983 1.019 Ba-03 Baggemåla Karta över gårdar med beskrivning
984 1.020 Ba-04 Baggemåla Förteckning över torp
985 1.021 Ba-05 Baggemåla Utdrag ur husförhörslängd
986 1.022 Ba-06 Baggemåla Torp i Baggemåla och Spinkamåla
987 1.023 Ba-07 Baggemåla Gårdar och torp och dess invånare
988 1.024 Ba-08 Baggemåla Auktionsprotokoll 1902 hos torpare Jöns Eriksson
989 1.025 Ba-09 Baggemåla Domstolsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
990 1.026 Ba-10 Baggemåla Förhörsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
991 1.027 Ba-11 Baggemåla Förhörsprotokoll 1905 mordet på Svenborg Svensson Esbjörn
992 1.028 Ba-12 Baggemåla Bouppteckning 1881 efter hemmansägare Carl Carlsson
993 1.029 Ba-13 Baggemåla Arvskifte efter Carl Carlsson
994 1.030 Ba-14 Baggemåla Redovisning lösöreauktion 1881 Carl Carlsson
995 1.031 Ba-15 Baggemåla Kvittens testamentsmedel kyrka och kommun efter Carl Carlsson
996 1.032 Ba-16 Baggemåla Lagfartsbevis 1882 för 1/6 mtl Sven Jönsson efter Carl Carlsson
997 1.033 Ba-17 Baggemåla Auktionsprotokoll 1893 arrendatorn Ola Nilsson
998 1.034 Ba-18 Baggemåla Bouppteckning 1868 efter bondhustrun Bengta Rasmusdotter
999 1.035 Ba-19 Baggemåla Indrivning del av köpesumma för 1/6 mtl inkl auktionsprotokoll
1000 1.036 Ba-20 Baggemåla Ans om utmätn Nils Eriksson Pieboda för auktionsrop hos Sven Jönsson
1001 1.037 Bm-01 Bytaremåla Äldre gårdsägare i Bytaremåla
1002 1.038 Bm-02 Bytaremåla Ekonomisk karta
1003 1.039 Bm-03 Bytaremåla Bosatta i Bytaremåla
1004 1.040 Bm-04 Bytaremåla Husförhörslängd 1896 – 1906
1005 1.041 Bm-05 Bytaremåla Undantagskontrakt 1897 för John Håkansson och Anna Jönsdotter
1006 1.042 Bm-06 Bytaremåla Lagfartsprotokoll 1867 3/16 mtl Hans Larsson
1007 1.043 Bm-07 Bytaremåla Lagfartsprotokoll 1867 3/16 mtl Sven Eriksson
1008 1.044 Bm-08 Bytaremåla Inteckningsprotokoll 3/16 mtl 1865 Ola Svensson
1009 1.045 Bm-09 Bytaremåla Inteckningsprotokoll 1868 3/16 mtl dödning av inteckningar
1010 1.046 Bm-10 Bytaremåla Auktionsprotokoll 1886 hos smeden S Svensson
1011 1.047 Bm-11 Bytaremåla Omsättning växel Smeden Sven Svensson 1886
1012 1.048 Ko-01 Kopparemåla Ekonomisk karta
1013 1.049 Ko-02 Kopparemåla Notiser av Ragnar Thomasson
1014 1.050 Lm-01 Lönnemåla Gårdar och torp med invånare
1015 1.051 Lm-02 Lönnemåla Diverse anteckningar om gårdar och torp och dess invånare
1016 1.052 Lm-03 Lönnemåla Lönnemåla café, Sven-Hansatorpet, Båtsmanstorpet
1017 1.053 Lm-04 Lönnemåla Lönnemåla café
1018 1.054 Lm-05 Lönnemåla Torp i Lönnemåla Vår Hembygd 1976
1019 1.055 Ms-01 Månasken Begravningsinbjudan 1912 Bengta och Ola Nilssons dotter Alma
1020 1.056 Ms-02 Månasken Begravningsinbjudan 1908 Bengta och Ola Nilssons son Anton
1021 1.057 Ms-03 Månasken Begravningsinbjudan 1908 Ida Matilda Nilsson
1022 1.058 Ms-04 Månasken Begravningsinbjudan 1909 Kerstin Svensdotter
1023 1.059 Ms-05 Månasken Begravningsinbjudan 1908 Hanna Karlsson
1024 1.060 Ms-06 Månasken Begravningsinbjudan 1916 Lars Olsson
1025 1.061 Ms-07 Månasken Gårdar och torp och dess invånare
1026 1.062 Ms-08 Månasken Gårdarna och dess ägare inkl karta
1027 1.063 Ms-09 Månasken Månaskens skola inkl ritning
1028 1.064 Ms-10 Månasken Bynotiser
1029 1.065 Ms-11 Månasken Berättelse om bonden Gisel och hittebarnet Måns
1030 1.066 Ms-12 Månasken Hur undervisningen förr gick till i Månaskens skola
1031 1.067 Ms-13 Månasken Anteckningar av Ragnar Thomasson
1032 1.068 Ms-14 Månasken Häradsrättens förordnande 1849 av Olof Mattsson som förmyndare
1033 1.069 Ms-15 Månasken 3 skillingtryck av Alfred Giselsson
1034 1.070 Ms-16 Månasken Missförstådd i livet en bok av Alfred Giselsson
1035 1.071 Ms-17 Månasken Auktionsprotokoll 1900 hos hustrun Kerstin Jönsson
1036 1.072 Ms-18 Månasken Skuldsedel utfärdad 1890 av Per Ingvarsson
1037 1.073 Ms-19 Månasken Skuldsedel utfärdad 1899 av Kerstin Jönsson
1038 1.074 Ms-20 Månasken Auktionsprotokoll 1902 hos John Mårtensson
1039 1.075 Ms-21 Månasken Auktionsprotokoll 1887 hos torparen Sven Dragg
1040 1.076 Ms-22 Månasken Bouppteckning 1889 efter bonden Ola Olsson
1041 1.077 Ms-23 Månasken Förmyndareredovisning Ola Olsson för Lars Mattsson
1042 1.078 Ms-24 Månasken Auktionsprotokoll 1891 hos änkan Hanna Olsson
1043 1.079 Ms-25 Månasken Auktionsprotokoll 1887 efter pigan Bengta Larsdotter
1044 1.080 Ms-26 Månasken Auktionsprotokoll 1884 efter drängen Håkan Svensson
1045 1.081 Ms-27 Månasken Begravningsinbjudan 1899 Nils Eriksson
1046 1.082 Lr-01 Ryd Lilla Bouppteckning 1914 efter Johanna Sunesson
1047 1.083 Lr-02 Ryd Lilla Kvittens auktionsmedel 1894 efter Ola Olsson
1048 1.084 Lr-03 Ryd Lilla Husförhörslängd 1896 – 1917 1
1049 1.085 Lr-04 Ryd Lilla Bosatta i Lilla Ryd
1050 1.086 Sk-01 Skrubbeboda Gårdsarkivet Skrubbeboda gård Karl Granfors, Vår Hembygd 1974
1051 1.087 Sk-02 Skrubbeboda Utdrag ur dagbok 1852 – 1892 Skrubbeboda gård, Vår Hembygd 1975
1052 1.088 Sk-03 Skrubbeboda Fyra seklers bönder på Skrubbeboda gård Karl Granfors, Vår Hembygd
1053 1.089 Sk-04 Skrubbeboda Båtsmän på Skrubbeboda Vår Hembygd 1976
1054 1.090 Sk-05 Skrubbeboda Dikter vid Bengta Nilsdotters bortgång av maken Ola Olsson
1055 1.091 Sk-06 Skrubbeboda Undantagskontrakt för Ola Olsson den äldste 1836
1056 1.092 Sk-07 Skrubbeboda Bynotiser nedtecknade av Ragnar Thomasson
1057 1.093 Sk-08 Skrubbeboda Släkttavla Skrubbeboda gård
1058 1.094 Sk-09 Skrubbeboda Familjefoto
1059 1.095 Sk-10 Skrubbeboda Begravningsinbjudan 1907 Sara och Reinhold Johanssons son Torsten
1060 1.096 Sk-11 Skrubbeboda Begravningsinbjudan 1910 Sara och Reinhold Johanssons son Sixten
1061 1.097 Sk-12 Skrubbeboda Torp mm inkl karta
1062 1.098 Sk-13 Skrubbeboda Husförhörslängd 1906 – 1936 familjen Reinhold Johansson 1
1063 1.099 Sk-14 Skrubbeboda Karta över byn med beskrivning
1064 1.100 Sk-15 Skrubbeboda Beskrivning till ekonomisk karta för 1917
1065 1.101 Sk-16 Skrubbeboda Skrubbeboda skolas undervisning och elevantal 1886
1066 1.102 Sk-17 Skrubbeboda Arvskifte 1901 efter Ola Olsson
1067 1.103 Sk-18 Skrubbeboda Gåvobrev 1866 skolhustomten
1068 1.104 Sk-19 Skrubbeboda Bouppteckning 1869 efter Bengta Nilsdotter Skrubbeboda gård
1069 1.123 Ab-01 Abborrmåla Beskrivning av gården och torpen
1070 1.124 Ab-02 Abborrmåla Husförhörslängd 1896 – 1936 1
1071 1.125 Ab-03 Abborrmåla Beskrivning av Aborrmåla gård Vår Hembygd 1960
1072 1.126 Ab-04 Abborrmåla Bynotiser av Ragnar Thomasson
1073 1.127 Ab-05 Abborrmåla Lagfart 1865 för 1/12 mtl
1074 1.128 An-01 Angölsmåla Redovisning och arvskifte 1863 efter torparen Sven Olsson
1075 1.129 An-02 Angölsmåla Förmyndarredovisning för Sven Håkanssons omyndiga dotter Elna
1076 1.130 An-03 Angölsmåla Friköp 1759 av 3/16 mtl från krono till skattehemman
1077 1.131 An-04 Angölsmåla Torpkontrakt 1819 Jon Håkansson
1078 1.132 An-05 Angölsmåla Artikel om prosten Erik Angelin född 1792 i Angölsmåla
1079 1.133 An-06 Angölsmåla Auktionsprotokoll 1861 Sven Olssons torp
1080 1.134 An-07 Angölsmåla Bouppteckning 1861 efter torparen Sven Olsson
1081 1.135 An-08 Angölsmåla Förmyndarredovisning 1866 för Ola Perssons i Röshult omyndiga barn
1082 1.136 An-09 Angölsmåla Brev till Angölsmåla gård
1083 1.137 An-10 Angölsmåla Utseende av förmyndare till Sven Håkanssons barn
1084 1.138 An-11 Angölsmåla Uppsägning förmyndarskap Ola Olsson
1085 1.139 An-12 Angölsmåla Indrivning skulder Ola Olsson d ä
1086 1.140 An-13 Angölsmåla Köp av premieobligationer 1912 Jöns Olsson
1087 1.141 An-14 Angölsmåla Köpekontrakt 1899 3/32 mtl Jöns Olsson
1088 1.142 An-15 Angölsmåla Lagfartsprotokoll 1848 3/32 mtl för Ola Olsson
1089 1.143 An-16 Angölsmåla Köpekontrakt 1846 3/32 mtl Ola Olsson
1090 1.144 An-17 Angölsmåla Äktenskapsförord 1852 mellan Ola Olsson och Kjersta Hansdotter
1091 1.145 An-18 Angölsmåla Äktenskapsförord 1877 mellan Hanna Olsdotter och Sven Persson
1092 1.146 An-19 Angölsmåla Angölsmålas gård och dess ägare Vår Hembygd 1960
1093 1.147 An-20 Angölsmåla Mass-Kallatorpet Vår Hembygd 1979
1094 1.148 An-21 Angölsmåla Benstampen Vår Hembygd 1980
1095 1.149 An-22 Angölsmåla Prosten Erik Angelin, anteckningar av Ragnar Thomasson
1096 1.150 An-23 Angölsmåla Bynotiser av Ragnar Thomasson
1097 1.151 An-24 Angölsmåla Arvskifte
1098 1.152 An-25 Angölsmåla Lösen för ekskog 1832
1099 1.153 An-26 Angölsmåla Avtal 1782 mellan Thomas Andersson och änkan Sissa Olasdotter
1100 1.154 An-27 Angölsmåla Avtal 1791 om lösande av ägotvist mellan bönderna
1101 1.155 An-28 Angölsmåla Köpekontrakt 3/16 mantal 1784 Håkan Svensson
1102 1.156 An-29 Angölsmåla Jordrevningsprotokoll 1671
1103 1.157 An-30 Angölsmåla Inlösen till Skattehemman 1756 Sven Haraldsson
1104 1.158 An-31 Angölsmåla Undantagskontrakt 1856 för Ola Håkansson och Hanna Olsdotter
1105 1.159 An-32 Angölsmåla Ansökan om handräckning 1867 betalning skuld torp Håkan Svensson
1106 1.160 An-33 Angölsmåla Debetsedlar för kommunalskatter 1874 – 1906
1107 1.161 An-34 Angölsmåla Debetsedlar för kronoskatter 1874 – 1908
1108 1.162 An-35 Angölsmåla Brandstodsavgifter 1875 – 1904
1109 1.163 An-36 Angölsmåla Debetsedel hästförsäkring 1889
1110 1.164 An-37 Angölsmåla Fullmakt att uppbära omyndigs ränta 1873
1111 1.165 An-38 Angölsmåla Kvittens å arv 1868 efter Bengta Svensdotter
1112 1.166 An-39 Angölsmåla Kvittens på erhållna uppfostringsbidrag
1113 1.167 An-40 Angölsmåla Fullmakt att utkvittera arv
1114 1.168 An-41 Angölsmåla Skuldebrev 1878 Olof Carlsson skyldig Ola Olsson
1115 1.169 An-42 Angölsmåla Förmyndarredovisning 1861 för Johanna Svensdotter
1116 1.170 An-43 Angölsmåla Kvittens på auktionsinrop 1879 Ola Olsson
1117 1.171 An-44 Angölsmåla ? 1726
1118 1.172 An-45 Angölsmåla ?
1119 1.173 An-46 Angölsmåla Lantmäteriförrättning 1912 Jöns Olsson – Hemsjö Kraft ej komplett
1120 1.174 Hb-01 Hallandsboda Kvittens på köpeskilling torp f bonden Carl Persson 1863
1121 1.175 Hb-02 Hallandsboda Auktionsprotokoll 1901 hos lantbr Anders Jonasson
1122 1.176 Hb-03 Hallandsboda Undantagskontrakt Sven Håkansson och Sissa Håkansdotter
1123 1.177 Hb-04 Hallandsboda Båtsmanskontrakt 1849 Ola Larsson Fisk
1124 1.178 Hb-05 Hallandsboda Bynotiser Ragnar Thomasson
1125 1.179 Hb-06 Hallandsboda Kvittensbok brännvinsarrende 1788 – 1809 Håkan Bengtsson
1126 1.180 Hb-07 Hallandsboda Brevväxling mellan Jan Ottosson och Bertil Stjernkvist ang Petter Hall
1127 1.181 Hb-08 Hallandsboda Auktionsprotokoll 1879 efter Sven Håkansson
1128 1.182 Hb-09 Hallandsboda Köpekontrakt 1874 skogsområde Sven Svensson till Per Johansson
1129 1.183 Hb-10 Hallandsboda Förteckning över lösbo som Sissa Håkansdotter medför i boet 1848
1130 1.184 Hb-11 Hallandsboda Förmyndarredovisn 1836 för avl hustrun Inga Månsdotters barn
1131 1.185 Hb-12 Hallandsboda Förteckning lösöre som överlåts till sonen Ola av Sven Håkanson
1132 1.186 Hb-13 Hallandsboda Äktenskapsförord 1833 Sven Håkansson – Svenborg Bengtsdotter
1133 1.187 Hb-14 Hallandsboda Förteckning över Håkan Bengtssons barn födda 1790 – 1805
1134 1.188 Hb-15 Hallandsboda ?
1135 1.189 Hb-16 Hallandsboda ?
1136 1.190 Hb-17 Hallandsboda Bynotiser del 1 och 2 Maj Britt Sundin 1 1
1137 1.191 Hb-18 Hallandsboda Rövarna i Hallandsboda Vår Hembygd 1978
1138 1.192 Hb-19 Hallandsboda Torpkontrakt 1823 för Johannes Pettersson
1139 1.193 Hb-20 Hallandsboda Äktenskapsförord 1848 Sven Håkansson – Sissa Håkansdotter
1140 1.194 Hb-21 Hallandsboda Köpekontrakt 1853 Ola Bengtsson
1141 1.195 Hb-22 Hallandsboda Torpkontrakt 1812 för Måns Danielsson
1142 1.196 Hb-23 Hallandsboda Lagfartsprotokoll m köpekontrakt 1833 för Sven Håkansson
1143 1.197 Hb-24 Hallandsboda Bouppteckning och arvskifte 1765 efter båtsmanshustrun
1144 1.198 Hb-25 Hallandsboda Arrendekontrakt 1850 båtsmanslyckan
1145 1.199 Hb-26 Hallandsboda Skrivelse om vakthållning vid sockengränsen mot Kolera 1834
1146 1.200 Hb-27 Hallandsboda Båtsmanskontrakt 1856
1147 1.201 Hb-28 Hallandsboda Debetsedel torp Måns Danielsson + Fullmakt till möte om ny kyrka
1148 1.202 Hb-29 Hallandsboda Hovrättsdom 1769 leverans av lax till änkeprostinnan Anna von Rajalin
1149 1.203 Hb-30 Hallandsboda Kungligt brev 1780 ang laxfisket i Mörrumsån
1150 1.204 Hb-31 Hallandsboda Handritad karta med gårdar och torp
1151 1.205 Hb-32 Hallandsboda Vittnesförhör för testamente mellan Karl Karlsson – Christina Bergström
1152 1.206 Hb-33 Hallandsboda Auktionsprotokoll 1883 hos banvakten Anders Danielsson
1153 1.207 Hb-34 Hallandsboda Protokoll 1896 över val av landstingsledamöter
1154 1.208 Hb-35 Hallandsboda Anmodan 1894 att Per Olsson skall sammankalla Vägstyrelsen
1155 1.209 Hb-36 Hallandsboda Hovrättsdom i mål mellan Olof Olsson i Kyrkhult och Per Olsson
1156 1.210 Hb-37 Hallandsboda Inteckning 1862 av undantagskontrakt Carl Persson, Sissa Pettersdotter
1157 1.211 Hb-38 Hallandsboda Undantagskontrakt 1862 för Carl Persson, Sissa Pettersdotter
1158 1.212 He-01 Hemsjöhult Köpekontrakt 1896 47/492 mtl Julius Olsson
1159 1.213 He-02 Hemsjöhult Lagaskiftesprotokoll 1849 – 1851 1
1160 1.214 He-03 Hemsjöhult Arvskifte efter nämndemannen Nils Gummesson 1862
1161 1.215 He-04 Hemsjöhult Kallelse till sammanträde om avstyckning 1938 Julius Oléen
1162 1.216 He-05 Hemsjöhult Köpekontrakt 1857 Ola Nilsson för 5/12 mtl
1163 1.217 He-06 Hemsjöhult Köpekontrakt 1824 Nils Gummesson för 5/12 mtl
1164 1.218 He-07 Hemsjöhult Prospect för 5/12 mtl inkl stenhuggeri
1165 1.219 He-08 Hemsjöhult Köpekontrakt 1889 för 5/12 mtl Bernt Olsson
1166 1.220 He-09 Hemsjöhult Bynotiser av Maj Britt Sundin 1 1
1167 1.221 He-10 Hemsjöhult Inbjudan vigselakt mellan Erik Svensson och Anna Jönsson 1917
1168 1.222 He-11 Hemsjöhult Bonden Håkan Svensson och hans familj Ragnar Thomasson
1169 1.223 He-12 Hemsjöhult Beskrivning av byn förr i tiden samt ägare
1170 1.224 He-13 Hemsjöhult Brandförsäkringsavtal lösöre för Karl Håkansson 1920
1171 1.225 He-14 Hemsjöhult Testamente Elna Håkansson, Anna Olsson 1942
1172 1.226 He-15 Hemsjöhult Notiser från 1700-talet Ragnar Thomasson
1173 1.227 He-16 Hemsjöhult Förteckning över alla fattighjon i Hemsjöhults byalag
1174 1.228 He-17 Hemsjöhult Stängseldelning
1175 1.229 He-18 Hemsjöhult Rättegångsprotokoll år 1650 dråp på Johan Joensön
1176 1.230 He-19 Hemsjöhult Lagfartsprotokoll å 47/492 mtl år 1894 för Nils Olsson
1177 1.231 He-20 Hemsjöhult Köpekontrakt 1867 Ola Nilsson köper in- och uthusbyggnader i Ljusaryd
1178 1.232 He-21 Hemsjöhult Köpekontrakt 1894 för 47/492 mtl för Nils Olsson
1179 1.233 He-22 Hemsjöhult Gravationsbevis 1888 för 5/12 mtl
1180 1.234 He-23 Hemsjöhult Bouppteckning 1899 efter Elin Olsson gift med Carl Håkansson
1181 1.235 He-24 Hemsjöhult Bouppteckning 1826 efter Gumme Nilsson
1182 1.236 He-25 Hemsjöhult Bouppteckning 1912 efter Ola Nilsson
1183 1.237 He-26 Hemsjöhult Bouppteckning 1856 efter Elna Olasdotter
1184 1.238 He-27 Hemsjöhult Arvskifte 1856 efter Elna Olasdotter
1185 1.239 He-28 Hemsjöhult Bouppteckning 1874 efter Jöns Nilsson
1186 1.240 He-29 Hemsjöhult Auktionsprotokoll 1916-03-14 hos Karl Håkansson
1187 1.241 He-30 Hemsjöhult Auktionsprotokoll 1916-03-08 hos Karl Håkansson
1188 1.242 He-31 Hemsjöhult Lantmäteriprotokoll 1854 vägunderhållsdelning Kyrkvägen
1189 1.243 He-32 Hemsjöhult Husförhörslängd 1896 – 1906 1
1190 1.244 He-33 Hemsjöhult Foto och beskrivning fastigheter Sveriges Bebyggelse 1
1191 1.245 He-34 Hemsjöhult Lantmäterikarta från 1917 1
1192 1.246 He-35 Hemsjöhult Förmyndarskapsprotokoll 1886 förmyndare för Nils och Julius Olsson
1193 1.247 He-36 Hemsjöhult Bouppteckning 1884 samt auktion efter drängen Håkan Bengtsson
1194 1.248 He-37 Hemsjöhult Bouppteckning 1885 efter Hanna Olsdotter gift med torp Ola Pettersson
1195 1.249 He-38 Hemsjöhult Auktionsprotokoll 1879 efter fattighjonet Elsa Olsdotter
1196 1.250 He-39 Hemsjöhult Förteckning över begravningskostnader för Elsa Olsdotter
1197 1.251 He-40 Hemsjöhult Testamente 1872 Johannes Nilsson Löpare och Elsa Olsdotter
1198 1.252 He-41 Hemsjöhult Testamente 1879 Elsa Olsdotter
1199 1.253 He-42 Hemsjöhult Bouppteckning 1873 efter f båtsmannen Johannes Nilsson Löpare
1200 1.254 He-43 Hemsjöhult Redovisning auktion 1891
1201 1.255 He-44 Hemsjöhult Bouppteckning 1877 efter Husmannen Bengt Jonasson
1202 1.256 He-45 Hemsjöhult Avtal om täckande av skuld 1877 i dödsboet efter Bengt Jonasson
1203 1.257 He-46 Hemsjöhult Auktionsprotokoll 1877 efter husmannen Bengt Jonasson
1204 1.258 He-47 Hemsjöhult Bouppteckning 1872 efter Elna Jönsdotter gift med Ola Nilsson
1205 1.259 He-48 Hemsjöhult Om bokskogar och svin Ragnar Thomasson
1206 1.260 He-49 Hemsjöhult Bynotiser Maj Britt Sundin 1 1
1207 1.261 Km-01 Karamåla Beskrivning gårdar inkl karta
1208 1.262 Km-02 Karamåla Sagan om karolinen Nils Sten
1209 1.263 Km-03 Karamåla Bynotiser av Ragnar Thomasson
1210 1.264 Km-04 Karamåla Stenen i Karamåla med inskription
1211 1.265 Km-05 Karamåla Auktionsprotokoll 1891 hos lantbrukare Ola Persson
1212 1.266 Km-06 Karamåla Bouppteckning 1905 efter lantbrukare Sven Svensson
1213 1.267 Km-07 Karamåla Auktionsprotokoll 1886 efter nämndemannen Sven Olsson
1214 1.268 Km-08 Karamåla Kvittens på betalat lån 1887
1215 1.269 Mö-01 Mörkamåla Gårdar i Mörkamåla inkl karta
1216 1.270 Mö-02 Mörkamåla Bynotiser Ragnar Thomasson
1217 1.271 Mö-03 Mörkamåla Sven Tastares torp
1218 1.272 Mö-04 Mörkamåla Husförhörslängd 1896 – 1917 med diverse anteckningar 1
1219 1.273 Mö-05 Mörkamåla Förmyndarskapsräkning 1896 för lantbr Sven Olssons barn
1220 1.274 Mö-06 Mörkamåla Auktionsprotokoll 1902 hos lantbrukare Olof Svensson
1221 1.275 Mö-07 Mörkamåla Förvaltare av hemmansägare John Johnssons konkurs 1883
1222 1.276 Hä-01 Härnäs Redogörelse bebyggelse och invånare 1870 – 1999 av Gull Britt Nilsson
1223 1.277 Hä-02 Härnäs Bouppteckning i Ola Carlssons konkurs
1224 1.278 Hä-03 Härnäs Bazarvisa för Logen Klippfästet, Hemsjö
1225 1.279 Hä-04 Härnäs Utdrag ur bok av Magni Håkansson om sonen Helges död i sjöolycka
1226 1.280 Hä-05 Härnäs Författaren Johan Klang – Hanöbuktens sångare och skald
1227 1.281 Hä-06 Härnäs Johan Klangs beskrivning av kulturen i bygden
1228 1.282 Hä-07 Härnäs 1917 års ekonomiska karta 1
1229 1.283 Hä-08 Härnäs Sveriges Bebyggelse 1
1230 1.284 Hä-09 Härnäs Hemsjö gårds historia Vår Hembygd 1960
1231 1.285 Hä-10 Härnäs Hemsjö Snickerifabrik med sin fönsterproduktion Vår Hembygd 1966
1232 1.286 Hä-11 Härnäs Glimtar ur Hemsjö gårds historia Vår Hembygd 1965
1233 1.287 Hä-12 Härnäs Rödakorshemmet Hemsjö gård Vår Hembygd 1961
1234 1.288 Hä-13 Härnäs Om Johan Klang av sonen Sten Klang
1235 1.289 Hä-14 Härnäs Anteckningar om Hemsjö gård
1236 1.290 Hä-15 Härnäs Tidningsnotis 1891 om konkursauktion handl F O Christensen
1237 1.291 Hä-16 Härnäs Anteckningar om invånarna och dess företag
1238 1.292 Hä-17 Härnäs Husförhörslängd 1896 – 1948 1
1239 1.293 Hä-18 Härnäs Hemsjö samhälle
1240 1.294 Hä-19 Härnäs Tomtkarta över Hemsjö
1241 1.295 Hä-20 Härnäs Bynotiser
1242 1.296 Hä-21 Härnäs Planritning Hemsjö gård
1243 1.297 Hä-22 Härnäs Avtal 1898 om skadeersättning vid husaffär Signe Svensdotter
1244 1.298 Hä-23 Härnäs Auktionsprotokoll 1883 hos handlande Sven O Danielsson
1245 1.299 Hä-24 Härnäs Förordnande för Per Olsson att biträda Bengta Håkansdr vid boskillnad
1246 1.300 Hä-25 Härnäs Redovisning 1900 auktion efter Sissa Carlsdotter
1247 1.301 Hä-26 Härnäs Auktionsprotokoll 1885 hos bagare August Svensson
1248 1.302 Hä-27 Härnäs Förordnande för Per Olsson att biträda Elna Christensen vid boskillnad
1249 1.303 Hä-28 Härnäs Auktionsprotokoll 1886 hos bagare August Svensson
1250 1.304 Hä-29 Härnäs Auktionsprotokoll 1889 hos Per Johansson
1251 1.305 Hä-30 Härnäs Auktionsprotokoll 1887 hos Sven Olsson
1252 1.306 Hä-31 Härnäs Avtal om fastighetsköp för reglering skuld Bengt Olsson -Sven Svensson
1253 1.307 Hä-32 Härnäs Tvist om utmätning hos Bengt Olsson
1254 1.308 Hä-33 Härnäs Auktionsprotokoll 1888 hos Maria Olsson
1255 1.309 Hä-34 Härnäs Auktionsprotokoll 1892 hos urmakare A J Hallberg
1256 1.310 Hä-35 Härnäs Tvist om betalning av blind sons utbildning å blindskola
1257 1.311 Hä-36 Härnäs Karl Härströms ansökan om firma
1258 1.312 Hä-37 Härnäs Auktionsprotokoll 1884 hos torp Ingvar Andersson och skrädd O Olsson
1259 1.313 Hä-38 Härnäs Auktionsprotokoll 1882 hos urmakare P Svensson
1260 1.314 Hä-39 Härnäs Tingsrättens beslut 1886 i urarva konkurs efter avlidna Emma Lindgren
1261 1.315 Hä-40 Härnäs Auktionsprotokoll 1881 hos Ola Nilsson
1262 1.316 Hä-41 Härnäs Auktionsprotokoll 1882 hos pigan Bengta Svensdotter
1263 1.317 Hä-42 Härnäs Auktionsprotokoll 1892 hos handl M Stjernström
1264 1.318 Hä-43 Härnäs Auktionsprotokoll 1902 hos mjölnaren A Wassberg
1265 1.319 Ju-01 Jutanäs Arrendekontrakt 1916 mellan Olof Johansson – Bengt Hansson
1266 1.320 Ju-02 Jutanäs En legendarisk rallare, en artikel om ”Snus-Henrik”
1267 1.321 Ju-03 Jutanäs John Skogmans torp
1268 1.322 Ju-04 Jutanäs Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
1269 1.323 Ju-05 Jutanäs Per Adolf Tiderman – en gåta och legend
1270 1.324 Ju-06 Jutanäs Resolution 1784 ang utmätning efter riddarsynen
1271 1.325 Ju-07 Jutanäs Juranäs Herr av Ragnar Thomasson
1272 1.326 Ju-08 Jutanäs Bynotiser av Ragnar Thomasson
1273 1.327 Ju-09 Jutanäs Ägostyckning 1909 av 1/12 mantal
1274 1.328 Ju-10 Jutanäs Knuta-Olan och hans häst av Ivar Andersson Vår Hembygd 1959
1275 1.329 Ju-11 Jutanäs Stenmursbyggaren från Jutanäs Vår Hembygd 1960
1276 1.330 Ju-12 Jutanäs Brev till Henrik Bengtsson från Hjalmar Olofsson med dikter
1277 1.331 Ju-13 Jutanäs Auktionsprotokoll 1893 efter lantbr Per Persson
1278 1.332 Ju-14 Jutanäs Bouppteckning 1877 efter drängen Gissel Olsson
1279 1.333 Ju-15 Jutanäs Lagfartsprotokoll 1870 för Per Mattsson å 1/12 mantal
1280 1.334 Ju-16 Jutanäs Redovisning 1873 av auktion hos bonden Per Mattsson
1281 1.335 Ju-17 Jutanäs Köpekontrakt 1922 Olof Bengtsson å 1/84 mantal
1282 1.336 Ju-18 Jutanäs Köpekontrakt 1901 Olof Johansson för 1/84 mantal
1283 1.337 Ju-19 Jutanäs Torpkontrakt 1901 Olof Johansson
1284 1.338 Ju-20 Jutanäs Arrendekontrakt 1910 Olof Johansson – P A Tiderman
1285 1.339 Ju-21 Jutanäs Köpekontrakt 1907 Julius Svensson för 1/84 mantal
1286 1.340 Kr-01 Kräftemåla Husförhörslängder 1816 – 1936 1
1287 1.341 Kr-02 Kräftemåla Lagaskifteskarta 1
1288 1.342 Kr-03 Kräftemåla 1917 års ekonomiska karta 1
1289 1.343 Kr-04 Kräftemåla Gårdsägare
1290 1.344 Kr-05 Kräftemåla Bouppt o auktion 1832 Jöns Ingemanssons hustru Hanna Håkansdr
1291 1.345 Kr-06 Kräftemåla Lagaskiftesprotokoll 1827
1292 1.346 Kr-07 Kräftemåla Slagsmål 1779 mellan Jan Eriksson och Carl Nilsson Vår Hembygd 1967
1293 1.347 Kr-08 Kräftemåla Broderdråp 1771 Vår Hembygd 1967
1294 1.348 Kr-09 Kräftemåla Erik Kräfts Stockholmsfärd en dikt Vår Hembygd 1959
1295 1.349 Kr-10 Kräftemåla Barnmord 1840 Vår Hembygd 1959
1296 1.350 Kr-11 Kräftemåla Snapphanarna Vår Hembygd 1979
1297 1.351 Kr-12 Kräftemåla Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
1298 1.352 Kr-13 Kräftemåla Gårdsägare med tillhörande karta
1299 1.353 Kr-14 Kräftemåla Bynotiser av Ragnar Thomasson
1300 1.354 Kr-15 Kräftemåla Auktion 1832 av Jöns Ingemanssons gård inkl arvskifte
1301 1.355 Kr-16 Kräftemåla Snapphaneberättelse
1302 1.356 Kr-17 Kräftemåla Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
1303 1.357 Kr-18 Kräftemåla Diverse anteckningar
1304 1.358 Kr-19 Kräftemåla Auktionsprotokoll 1852 avlidna änkan Ingeborg Persdotter + arvskifte
1305 1.359 Kr-20 Kräftemåla Skuldsedel 1846 Jöns Svensson
1306 1.360 Hb-39 Hallandsboda Undantagskontrakt 1901 för Per Olsson och Hanna Carlsdotter
1307 1.361 Ab-06 Abborrmåla Gårdar och torp
1308 1.362 Ba-21 Baggemåla Torp i Baggemåla
1309 1.363 Bn-058 Brännarebygden Planritning stugan på Öen
1310 1.364 Bn-059 Brännarebygden Begravningsinbjudan 1902 Hanna och Ola Olssons son Bernt
1311 1.365 Bn-060 Brännarebygden Begravningsinbjudan Ola Håkansson
1312 1.366 Bn-061 Brännarebygden Pensionsmeddelande 1940 Bengta Olsson
1313 1.367 Bn-062 Brännarebygden Begravningsinbjudan 1898 Kerstin Larsdotter
1314 1.368 Bn-063 Brännarebygden Begravningsinbjudan 1924 Hanna Olsson
1315 1.369 Bm-12 Bytaremåla Beskrivning av Ernst Nilssons gård
1316 1.370 Dh-01 Dalanshult Lagfartsbevis 1893 för 1/80 mantal Ola Jönsson
1317 1.371 Dh-02 Dalanshult Lagfartsbevis 1915 för 7/256 mantal Alfred Eriksson
1318 1.372 Dh-03 Dalanshult Lagfartsbevis 1924 för 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
1319 1.373 Dh-04 Dalanshult Lagfartsbevis 1917 för 7/256 mantal Hilding Karlsson
1320 1.374 Dh-05 Dalanshult Lagfartsbevis 1919 för 7/768 mantal Hilding Karlsson
1321 1.375 Dh-06 Dalanshult Lagfartsprotokoll 1917 för 7/768 mantal Hilding Karlsson
1322 1.376 Dh-07 Dalanshult Lagfartsprotokoll 1924 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
1323 1.377 Dh-08 Dalanshult Lagfartsprotokoll 1912 för 1/64 mantal Johanna Pettersson
1324 1.378 Dh-09 Dalanshult Köpekontrakt 1911 för 1/64 mantal Johanna Pettersson
1325 1.379 Dh-10 Dalanshult Köpekontrakt 1924 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
1326 1.380 Dh-11 Dalanshult Redovisning och arvskifte 1870 efter Ola Olsson
1327 1.381 Dh-12 Dalanshult Bynotiser av Maj Britt Sundin 1 1
1328 1.382 Dh-13 Dalanshult Försäkringsbrev 1918 för 7/256 mantal Hilding Karlsson
1329 1.383 Dh-14 Dalanshult Gravationsbevis 1917 för 7/256 mantal Alfred Eriksson
1330 1.384 Dh-15 Dalanshult Gravationsbevis 1932 för 7/256 mantal och 7/768 mantal Emil Olsson
1331 1.385 Dh-16 Dalanshult Bynotiser av Ragnar Thomasson
1332 1.386 Eb-001 Ebbemåla Inbjudan 1913 begravningsakt för Karl Persson
1333 1.387 Eb-002 Ebbemåla Bynotiser av Maj Britt Sundin 1 1
1334 1.388 Eb-003 Ebbemåla Lantmäteriförrättning 1928 för 1:22 för B E W Sandberg 1
1335 1.389 Eb-004 Ebbemåla Lantmäteriförrättning 1918 för båtsmanstorpet 1
1336 1.390 Eb-005 Ebbemåla Gravationsbevis 1878 för 11/64 mantal ägare Carl Persson
1337 1.391 Eb-006 Ebbemåla Undantagskontrakt 1891 för Per Persson
1338 1.392 Eb-007 Ebbemåla Köpekontrakt lösöre 1909 August Persson
1339 1.393 Eb-008 Ebbemåla Avtal 1900 om underhåll av Hovmansbygdsbron
1340 1.394 Eb-009 Ebbemåla Bouppteckning 1928 efter avlidna hustrun Inga Eriksson
1341 1.395 Eb-010 Ebbemåla Upphandling 1896 ny slöjdsal
1342 1.396 Eb-011 Ebbemåla Gravationsbevis 1889 för 11/64 mantal ägare Carl Persson
1343 1.397 Eb-012 Ebbemåla Köpebrev 1914 för 11/320 mantal August Persson
1344 1.398 Eb-013 Ebbemåla Sammandrag över utgifterna vid Ebbemåla skola år 1894
1345 1.399 Eb-014 Ebbemåla Avtal 1899 om ny bro över Mörrumsån
1346 1.400 Eb-015 Ebbemåla Undantagskontrakt 1909 Per Nilsson
1347 1.401 Eb-016 Ebbemåla Lagfart 1833 å 1/8 mantal för Per Nilsson
1348 1.402 Eb-017 Ebbemåla Lagfartsprotokoll 1808 för 1/8 mantal Per Jönsson
1349 1.403 Eb-018 Ebbemåla Skattläggning 1827 av kvarnen
1350 1.404 Eb-019 Ebbemåla Laga Skifteskarta 1843 1
1351 1.405 Eb-020 Ebbemåla Ledamöter av Kungl Riddarsynerätten 1783
1352 1.406 Eb-021 Ebbemåla Bouppteckning 1890 i Carl Perssons konkurs
1353 1.407 Eb-022 Ebbemåla Bynotiser av Ragnar Thomasson 1
1354 1.408 Eb-023 Ebbemåla Protokoll ang häradssyn 1766 ang tvist mellan byarna om gränsdragning 1
1355 1.409 Eb-024 Ebbemåla Tingsprotokoll 1643 om marktvist mellan byarna 1
1356 1.410 Eb-025 Ebbemåla Protokoll Riddarsynerätten 1783 ang rågångstvist mellan byarna 1
1357 1.411 Eb-026 Ebbemåla Lantm. protokoll 1774 ang rågångstvist mellan byarna 1
1358 1.412 Eb-027 Ebbemåla Gränsutsättning 1774 mellan byarna 1
1359 1.413 Eb-028 Ebbemåla Tingsprotokoll 1760 ang rågångstvist mellan byarna 1
1360 1.414 Eb-029 Ebbemåla Stena-Pella-torpet Vår Hembygd 1979
1361 1.415 Eb-030 Ebbemåla Brittas Karin av Ivar Andersson Vår Hembygd 1964
1362 1.416 Eb-031 Ebbemåla Om spöken Vår Hembygd 1960
1363 1.417 Eb-032 Ebbemåla Masse och velocipeden av Ivar Andersson Vår Hembygd 1968
1364 1.418 Eb-033 Ebbemåla Exekutiv auktion 1891 Vår Hembygd 1967
1365 1.419 Eb-034 Ebbemåla Om ett barnmord 1840 av Hugo Svensson Vår Hembygd 1959
1366 1.420 Eb-035 Ebbemåla En kulturhistorisk utredning 1994 av Evy Rydergård 1
1367 1.421 Eb-036 Ebbemåla Kulturhistorisk utredning om Käringehejan 1994 1
1368 1.422 Eb-037 Ebbemåla Bouppteckning efter Bengt Målare
1369 1.423 Eb-038 Ebbemåla Auktionsprotokoll 1892 hos lantbr Bengt Persson
1370 1.424 Eb-039 Ebbemåla Domstolsprotokoll 1903 mål mellan Sven Jonas Hultman och Per Olsson
1371 1.425 Eb-040 Ebbemåla Auktionsprotokoll 1880 hos f hem ägaren Ola Håkansson
1372 1.427 Eb-041 Ebbemåla Älgjakt år 1898
1373 1.428 Eb-044 Ebbemåla Byggnadsminnesförklaring av Ebbemåla Bruk 1
1374 1.429 Eb-045 Ebbemåla Bouppteckning 1899 efter hustrun Bengta Sonesdotter
1375 1.430 Eb-044 Ebbemåla Byggnadsminnesförklaring av Ebbemåla Bruk
1376 1.431 Få-01 Fågleboda Köpebrev 1914 21/256 mantal Ehrenfrid Bengtsson
1377 1.432 Få-02 Fågleboda Köpekontrakt 1909 Amanda Rönnberg
1378 1.433 Få-03 Fågleboda Lagfartsbevis 1891 för 7/64 mantal Anders Andersson
1379 1.434 Få-04 Fågleboda Lagfartsbevis 1893 för 3/32 mantal Sven Svensson
1380 1.435 Få-05 Fågleboda Köpekontrakt 1892 för 1/64 mantal Sven Svensson
1381 1.436 Få-06 Fågleboda Auktionsprotokoll 1893 å 3/32 mantal Sven Svensson
1382 1.437 Få-07 Fågleboda Lagfartsprotokoll 1898 å 7/256 mtl och 139/32768 mtl Olof Svensson
1383 1.438 Få-08 Fågleboda Malte Eks biografi + släktregister över familjen Ek 64 sidor 1
1384 1.439 Få-09 Fågleboda Auktionsprotokoll 1893 hos lantbr Sven Olsson
1385 1.440 Få-10 Fågleboda Laga skifte 1838 – 1840 beskrivning 1
1386 1.441 Få-11 Fågleboda Hemmansklyvning 1862 av ¼ mtl inkl karta 1
1387 1.442 Få-12 Fågleboda Ägolängd till gårdarna
1388 1.443 Få-13 Fågleboda Karta över hembygdsvandring 1983
1389 1.444 Få-14 Fågleboda Resolution betalningsföreläggande 1913 Ola Olsson
1390 1.445 Få-15 Fågleboda Undantagskontrakt 1914 Bengt Persson
1391 1.446 Ju-21 Jutanäs Lagfartsbevis 1916 å 1/144 mantal för Sven Giselsson
1392 1.447 Ju-22 Jutanäs Minnesruna över ”Snus-Henrik av Ivar Andersson
1393 1.456 Km-09 Karamåla Torp i Karamåla
1394 1.457 Kr-21 Kräftemåla Gårdar och torp
1395 1.458 Kr-22 Kräftemåla Redovisning auktion 1852 efter avlidne drängen Jon Persson
1396 1.459 Kh-057 Kyrkhult Rekordvarmt år 1953
1397 1.460 Kä-43 Källeboda Lagfartsbevis 1897 å 1/64 mantal för Sven Persson
1398 1.461 Kb-01 Käringbygden Bynotiser av Maj Britt Sundin 1 1
1399 1.462 Kb-02 Käringbygden Beskrivning av gårdar och torp
1400 1.463 Kb-03 Käringbygden Käringbygds spökhund Vår Hembygd 1976
1401 1.464 Kb-04 Käringbygden Beskrivning av Käringbygdens torvströfabrik Vår Hembygd 1979
1402 1.465 Kb-05 Käringbygden Brev från Assaria 1882
1403 1.466 Kb-06 Käringbygden Husförhörslängd 1906 – 1935 1
1404 1.467 Kb-07 Käringbygden Torpkontrakt 1884 Myrkullatorpet till Per Svensson
1405 1.468 Kb-08 Käringbygden Auktionsprotokoll 1880 ¼ mantal John Jönsson
1406 1.469 Kb-09 Käringbygden Torpkontrakt 1864 Jöns Samuelsson
1407 1.470 Kb-10 Käringbygden Anteckningar av Ragnar Thomasson
1408 1.471 Kb-11 Käringbygden Beskrivning enskiftet 1817 1
1409 1.472 Kb-12 Käringbygden Bynotiser av Ragnar Thomasson
1410 1.473 Kb-13 Käringbygden 3 teckningar av August Holmberg
1411 1.474 Kb-14 Käringbygden Gårdar och torp 1886 – 1896
1412 1.475 Kb-15 Käringbygden Debetsedel över kronoskatter 1882 Per Svensson
1413 1.476 Kb-16 Käringbygden Arbetsintyg 1868 utfärdat av Per Rönbeck för Per Svensson
1414 1.477 Kb-17 Käringbygden Brandstodsräkning 1874 för Per Svensson
1415 1.478 Kb-18 Käringbygden Taxeringsbevis 1884 13/60 mantal Per Svensson
1416 1.479 Kb-19 Käringbygden Inteckning 1891 i 13/60 mantal Per Svensson
1417 1.480 Kb-20 Käringbygden Torpkontrakt 1842 för Sven Åkesson
1418 1.481 Kb-21 Käringbygden Hemmansklyvning 1877 av ¼ mantal Akt 160 1
1419 1.482 Kb-22 Käringbygden Lagfartsbevis 1877 Per Persson å 13/60 mantal
1420 1.483 Kb-23 Käringbygden Auktionsprotokoll 1903 å 13/60 mantal Sven Svensson
1421 1.484 Kb-24 Käringbygden Utbetalning lön 1909 Nils Carlsson
1422 1.485 Kb-25 Käringbygden Gravationsbevis 1892 för 13/60 mantal
1423 1.486 Kb-26 Käringbygden Inteckning torpkontrakt 1842 Sven Åkesson dödad 1905
1424 1.487 Kb-27 Käringbygden Förnyad inteckning 1903 i 13/60 mantal
1425 1.488 Kb-28 Käringbygden Köpekontrakt 1927 å 5/192 mantal Karl Johan Jönsson Bergdal
1426 1.489 Lb-13 Lilla Brödhult Beskrivning av Elof Johnsson
1427 1.490 Ms-28 Månasken Gårdar och torp
1428 1.491 Ms-29 Månasken Familjen Nils Eriksson
1429 1.492 Mh-41 Mörbohult Skuldebrev 1939 Oscar Svensson
1430 1.493 Mh-42 Mörbohult Beskrivning av Håkan Svensson
1431 1.494 Mö-08 Mörkamåla Torp i Mörkamåla
1432 1.499 Rö-01 Röshult Bynotiser av Maj Britt Sundin
1433 1.500 Rö-02 Röshult Gubb Olas stuga en teckning med berättelse
1434 1.501 Rö-03 Röshult Ola Johnssons härkomst
1435 1.502 Rö-04 Röshult Torpkontrakt 1859 Johannes Sträng
1436 1.503 Rö-05 Röshult Köpekontrakt 1905 båtsmanstorpet August Magnusson
1437 1.504 Rö-06 Röshult Transport av kontrakt
1438 1.505 Rö-07 Röshult Gravationsbevis 1898 53/1152 mantal Johan Danielsson
1439 1.506 Rö-08 Röshult Köpekontrakt 1905 båtsmanstorpet August Magnusson
1440 1.507 Rö-09 Röshult Torpkontrakt 1881 Sven Svensson
1441 1.508 Rö-10 Röshult Delningsbeskrivning Laga Skiftet 1830 1
1442 1.509 Rö-11 Röshult Bouppteckning 1933 efter Johan Persson
1443 1.510 Rö-12 Röshult Brev till Olof Johansson 1923
1444 1.511 Rö-13 Röshult Frisedel 1894 för Olof Johansson
1445 1.512 Rö-14 Röshult Inskrivningssedel 1928 Artur Johansson
1446 1.513 Rö-15 Röshult Brev 1925 till Olof Johansson från Egnahemsnämnden
1447 1.514 Rö-16 Röshult Uppskovssedel 1893 för Olof Johansson
1448 1.515 Rö-17 Röshult Brev 1923 till Olof Johansson
1449 1.516 Rö-18 Röshult Brev om Olof Johansson 1923
1450 1.517 Rö-19 Röshult Häradsrättens utslag i mål mellan Olga Olofsson och Martin Olsson
1451 1.518 Rö-20 Röshult Brev 1915 till Olof Johansson från Måns Ingvarsson
1452 1.519 Rö-21 Röshult Skrivelse 1925 till tingsrätten ang tvist om fastighetsköp Olga Olofsson
1453 1.520 Rö-22 Röshult Naturläkaren Gamma Jössen av Ernst Nilsson Vår Hembygd 1963
1454 1.521 Rö-23 Röshult Trillingar födda 1872 Vår Hembygd 1977
1455 1.522 Rö-24 Röshult Bynotiser av Ragnar Thomasson
1456 1.523 Rö-25 Röshult Byvandring 1981
1457 1.524 Rö-26 Röshult Auktionsprotokoll 1897 hos lantbr Bernt Nilsson
1458 1.525 Rö-27 Röshult Auktionsprotokoll 1885 hos lantbr Olof Olsson
1459 1.526 Rö-28 Röshult Förnyad inteckning 1904 i 463/2304 mantal Jöns Johnsson
1460 1.527 Rö-29 Röshult Häradsrättens utslag 1873 i mål mellan Måns Svensson och Per Olsson
1461 1.528 Rö-30 Röshult Domboksprotokoll 1873 i mål mellan Jöns Svensson och Per Olsson
1462 1.529 Rö-31 Röshult Polisprotokoll 1937 kollision mellan buss och personbil
1463 1.530 Rö-32 Röshult Gårdar och torp inkl karta
1464 1.531 Rö-33 Röshult Debetsedel 1901 för torpare Olof Olsson
1465 1.532 Rö-34 Röshult Utlösen arv 1781 Sissa Håkansdotter
1466 1.533 Sm-01 Spinkamåla Gårdarna inkl karta
1467 1.534 Sm-02 Spinkamåla Begravningsinbjudan Ola Svensson
1468 1.535 Sm-03 Spinkamåla Begravningsinbjudan 1913 Bengta Johnsdotter
1469 1.536 Sm-04 Spinkamåla Begravningsinbjudan 1908 Bengta Nilsdotter
1470 1.537 Sm-05 Spinkamåla Begravningsinbjudan 1899 Betty Olsson
1471 1.538 Sm-06 Spinkamåla Bouppteckning 1877 efter gårdmansänkan Bengta Svensdotter
1472 1.539 Sm-07 Spinkamåla Auktionsprotokoll 1883 hös bonden Per Ingvarsson
1473 1.540 Sm-08 Spinkamåla Invånare på gårdar och torp
1474 1.541 Sm-09 Spinkamåla Fastighetsförteckning 1917 års ek karta
1475 1.542 Sm-10 Spinkamåla Ekonomisk karta från 1974
1476 1.543 Sm-11 Spinkamåla Torp i Spinkamåla
1477 1.544 Sb-19 Stora Brödhult Släktutredning riksdagsman Måns Persson 1
1478 1.545 Sb-20 Stora Brödhult Begravningsinbjudan Bengta och Ola Olssons barn Hilda och Alfred
1479 1.546 Sb-21 Stora Brödhult Begravningsinbjudan 1899 Elna Hansson
1480 1.547 Tb-033 Tulseboda Begravningsinbjudan 1922 Ola Larssons son Bernt
1481 1.548 Ub-02 Ulvaboda Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
1482 1.549 Ub-03 Ulvaboda Undantagskontrakt 1840 för Carna Olsdotter
1483 1.550 Ub-04 Ulvaboda Ur Ulvabodas byaprotokoll
1484 1.551 Ub-05 Ulvaboda Om Jonas Nattman
1485 1.552 Ub-06 Ulvaboda Bynotiser av Ragnar Thomasson
1486 1.553 Ub-07 Ulvaboda Byggnadsbeskrivningar gårdar vid Laga Skiftet
1487 1.554 Ub-08 Ulvaboda Beskrivning av Backagården
1488 1.555 Ub-09 Ulvaboda Beskrivning av Elna och Erik Olssons gård
1489 1.556 Ub-10 Ulvaboda Sägnen om Lilla Källsjön
1490 1.557 Ub-11 Ulvaboda Riddarehallen och sägnen om Ebbemåla Riddare
1491 1.558 Ub-12 Ulvaboda Laga Skifteshandlingar inkl karta 1840 – 1845 1
1492 1.559 Ub-13 Ulvaboda Köpekontrakt och undantagskontrakt 1839 Nils Persson
1493 1.560 Ub-14 Ulvaboda Husförhörslängd 1896 – 1936 1
1494 1.561 Ub-15 Ulvaboda Äktenskapsförord 1880 mellan Sven Andersson och Bengta Svensdotter
1495 1.562 Ub-16 Ulvaboda Taxeringsbevis 1878 för 9/64 mantal
1496 1.563 Ub-17 Ulvaboda Undantagskontrakt 1877 Ola Persson och Gunnild Gummesdotter
1497 1.564 Ub-18 Ulvaboda Lagfartsprotokoll 1860 3/64 mantal John Persson
1498 1.565 Ub-19 Ulvaboda Lagfartsprotokoll 1884 139/8192 mantal Sven Svensson
1499 1.566 Ub-20 Ulvaboda Lagfartsprotokoll 1877 9/64 mantal John Olsson och Hanna Johnsdotter
1500 1.567 Ub-21 Ulvaboda Köpekontrakt 1854 1/64 mantal Lars Olsson
1501 1.568 Ub-22 Ulvaboda Köpekontrakt 1873 1/64 mantal Sven Andersson
1502 1.569 Ub-23 Ulvaboda Exekutiv auktion 1849 å 3/32 mantal köpare Jöns Johnsson
1503 1.570 Ub-24 Ulvaboda Köpekontrakt 1877 9/64 mantal John Olsson och Hanna Johnsdotter
1504 1.571 Ub-25 Ulvaboda Dödning av inteckning 1872 upprättad 1840 Karna Olsdotter
1505 1.572 Ub-26 Ulvaboda Byte av förmyndare 1884 till Mattis Mattssons barn Olof och Hanna
1506 1.573 Ub-27 Ulvaboda Översättning av text till äldre karta
1507 1.574 Ub-01 Ulvaboda Lagfartsprotokoll 1857 för 1/64 mantal Anders Jönsson
1508 1.576 Vh-115 Vilshult Programblad Vilshultskabarén 1992, 1994, 1995 1
1509 1.577 Vh-116 Vilshult Dödsannons 1953 Albert Olander f Olsson boende i USA
1510 1.578 Åm-01 Åmma Bynotiser av Maj Britt Sundin 1
1511 1.579 Åm-02 Åmma Gårdar och hus inkl karta
1512 1.580 Åm-03 Åmma Motboksblanketter Carlshamns spritbolag Amanda Svensson
1513 1.581 Åm-04 Åmma Om svenskamerikanen Sven Nilsson Elvin Vår Hembygd 1966