Kyrkhults Hembygdsförening

Kyrkhults socken ligger i nordvästra hörnet av Blekinge och är en naturskön bygd med många sevärdheter. Hembygdsföreningen med 676 medlemmar 2019-12-31 (en ökning med 39) har en bred och spännande verksamhet som vi gärna vill presentera för Dig.

– – – – –

Hjälp oss!

Ska Kyrkhults hembygdsmuseum tvingas vara stängt i sommar? Vår önskan är att kunna hålla detta fina besöksmål öppet för besökare, men corona-pandemin lägger hinder i vägen. Många av oss som brukar ställa upp är nämligen 70+ och anses således tillhöra riskgrupperna. Vi väljer nu att gå ut med en vädjan om hjälp med passningen den här sommaren. Det gäller någon av söndagarna 5/7-9/8 kl 13-16. Hela brunnsparken, med nya bryggan och allt annat fint, har ju blivit ett omtyckt besöksmål som vi Kyrkhultsbor med rätta kan vara stolta över. Ett öppet och välkomnande museum mitt i parken förstärker upplevelsen. Vi hoppas på en positiv respons på vår vädjan om hjälp. Intresserad?  Kontakta någon i styrelsen eller maila: info@kyrkhult.se.

– – – – –

OBS! Årsmötet är inställt!

 Hembygdsföreningens årsmöte är inställt p g a coronaviruset.

Vi återkommer med nytt datum.

– – – – –

Valborgsfirandet inställt!

Tyvärr nödgas vi även ställa in vårt valborgsfirande på grund av coronaviruset.

– – – – –

Vår hembygd 2019 kom ut i december

   Det är den 60:e årgången. Åtta sidor tjockare än tidigare. Färgomslag.

Efterfrågan har varit stor som vanligt.

Läs om försäljningsställen och innehållet i boken HÄR

 – – – – – 

 Byavandringen 26 maj uppskjuten

Efter moget övervägande har vi valt att flytta byavandringen i centrala Kyrkhult den 26 maj till ett datum längre fram i sommar. Detta på grund av corona-pandemin. Vi återkommer med datum så fort vi bestämt oss.

– – – – –

Årsprogrammet 2020

På grund av corona-pandemin har vi redan fått ställa in flera programpunkter. Därför känns inte det fastställda programmet  aktuellt och vi har valt att inte publicera det här. De programpunkter som eventuellt kommer att genomföras publicerar vi här och på Facebook så fort vi vet.

– – – – –