Kyrkhults Hembygdsförening

Kyrkhults socken ligger i nordvästra hörnet av Blekinge och är en naturskön bygd med många sevärdheter. Hembygdsföreningen med 668 medlemmar 2020-12-31 har en bred och spännande verksamhet som vi gärna vill presentera för Dig.

– – – – –

Årsprogram utskickat – inbjudan till årsmöte 25/8

Under mars månad har vi skickat ut vårt årsprogram till medlemmarna och till alla hushåll inom Kyrkhults socken. På grund av rådande omständigheter blev det lite annorlunda. Bland annat flyttas årsmötet till efter sommaren.
Läs vårt utskick HÄR

– – – – –

 Vädjan om e-postadresser – hjälp oss spara porto

Portokostnaderna för brev och andra försändelser höjs med jämna mellanrum och har blivit en ansenlig kostnad för bl.a. ideella föreningar vid kommunikation med medlemmarna. Hembygdsföreningens paraplyorganisation, Sveriges Hembygdsförbund, rekommenderar starkt att vi lokala föreningar i möjligaste mån går över till utskick via e-post. Det blir betydligt lättare att kommunicera med medlemmarna, och mycket billigare. Som situationen varit nu under Coronatiden, är det svårt för oss att skicka ut ett färdigt årsprogram. Man vet ju inte om det går att samlas det aktuella datumet. Därför är det snabbt och smidigt att göra ett medlemsutskick via e-post.

Hembygdsföreningens styrelse vädjar om att så många medlemmar som möjligt skickar in sin e-postadress till oss. De som inte kan ta emot e-post skickar vi vanligt brev till.

Skicka din e-postadress via denna adress:  medlemmar.kyrkhultshbf@gmail.com

– – – – –

  Vår Hembygd 2020  kom ut ca 1 december

      Läs om innehållet  HÄR

– – – – –