Kyrkhults Hembygdsförening

Kyrkhults socken ligger i nordvästra hörnet av Blekinge och är en naturskön bygd med många sevärdheter. Hembygdsföreningen med 668 medlemmar 2020-12-31 har en bred och spännande verksamhet som vi gärna vill presentera för Dig.

 – – – – –

Söndag den 8 augusti stängde våra museer för säsongen

Glädjande nog hade vi flera hundra besökare i hembygdsmuseet under de sju söndagar vi höll öppet. Även Stenmuseet i Vilshult har haft en hel del besökare under sitt öppethållande. Tack alla besökare, och välkomna tillbaka nästa sommar!

  – – – – –

Arbetet med Vår Hembygd 2021 pågår

Det redaktionella arbetet med årsboken Vår Hembygd 2021 pågår för fullt. Vi har fått in en hel del material, så det kommer att bli en intressant och omväxlande bok även i år.  Vår Hembygd beräknas komma ut i början av december.

– – – – –

Årsprogram skickades ut i våras

Under mars månad skickade vi ut vårt årsprogram till medlemmarna och till alla hushåll inom Kyrkhults socken. På grund av rådande omständigheter blev det lite annorlunda. Bland annat flyttades årsmötet från våren till 25 augusti.
Läs vårt utskick HÄR

– – – – –

 Vädjan om e-postadresser – hjälp oss spara porto

Portokostnaderna för brev och andra försändelser höjs med jämna mellanrum och har blivit en ansenlig kostnad för bl.a. ideella föreningar vid kommunikation med medlemmarna. Hembygdsföreningens paraplyorganisation, Sveriges Hembygdsförbund, rekommenderar starkt att vi lokala föreningar i möjligaste mån går över till utskick via e-post. Det blir betydligt lättare att kommunicera med medlemmarna, och mycket billigare. Som situationen varit nu under Coronatiden, är det svårt för oss att skicka ut ett färdigt årsprogram. Man vet ju inte om det går att samlas det aktuella datumet. Därför är det snabbt och smidigt att göra ett medlemsutskick via e-post.

Hembygdsföreningens styrelse vädjar om att så många medlemmar som möjligt skickar in sin e-postadress till oss. De som inte kan ta emot e-post skickar vi vanligt brev till.

Skicka din e-postadress via denna adress:  medlemmar.kyrkhultshbf@gmail.com

– – – – –

  Vår Hembygd 2020  kom ut ca 1 december

      Läs om innehållet  HÄR

– – – – –