Vår Hembygd 2017 – Presentation

Vår Hembygd 2017 – en presentation

Vår Hembygd 2017, Kyrkhults Hembygdsförenings årskrift, har nu kommit ut. Det är 58:e årgången och den är lika tjock som förra året. Närmare 20 olika författare medverkar, vilket givetvis bidrar till att göra boken både omväxlande och intressant.

95-åring äldste författaren

Den äldste medverkande i årets bok är 95-årige Gösta Nilsson, Tulseboda, som i en intressant berättelse ser tillbaka på sitt händelserika liv, från uppväxten i Farabol till arbeten inom olika yrken.

Något yngre är 91-årige Nils Bengtsson, Skrubbeboda, som också medverkar i boken. Hans levnadsberättelse är nedtecknad av Margareta Skogsgård. Född i Hällaryd gick han i Eriksbergs skola, därefter i Kungsbacka och Tenhult, innan familjen slutligen hamnade i Hemsjö.

Språkprofessor om dialekt

I år medverkar också kyrkhultsfödde Jerker Blomkvist, Lund, som är professor i grekiska. Med utgångspunkt från sin tid som elev vid Ebbemåla skola 1949-1951, med elever som talade kyrkhultsdialekt och lärarinnan Karin Högberg som kom från annan ort och talade rikssvenska, frågar han sig om vi då kunde anse oss som tvåspråkiga. Ibland hände det nämligen att man inte riktigt förstod varandra språkligt.

Kyrkhults Friluftsbadförening

År 1936 bildades en friluftsbadförening i Kyrkhult. Arne Karlsson berättar om föreningens tillkomst och anläggandet av badplats vid Södersjön. Föreningen upphörde 1964.

Industriminnen från Skälmershult

Sven-Arne Persson berättar i en längre artikel om de många industrier och småföretag som funnits i byarna Skälmershult och Rönhult. Han berättar också om hur han som knappt 15-årig körde moped från Skälmershult för ett besök i lantaffären i Farabol.

Vilshults hotell beskrivs i ett manuskript från 1970, då Algot Sternegard berättade för en studiecirkel i hembygdskunskap om hotellets intressanta historia. Studiecirkelledaren Sven Gunnar Månsson har bevarat Sternegards manuskript och nu återges hans berättelse i Vår Hembygd.

Om Tulseboda Brunns historia

Urmakare Uno Johansson avled i våras. I hans hem fanns mängder av intressanta protokollböcker, kassaböcker, inskrivningsjournaler och annat värdefullt som berör Tulseboda Brunns äldre historia. Jan Ottosson har botaniserat i dessa bevarade handlingar och hittat många intressanta uppgifter som han delger läsarna.

Jan Ottosson skriver även om kyrkhultsfödda Emma Åkesson som blev den första värdinnan i Kyrkhultsstugan på Skansen.

Matrecept från 1950-talet

Käthy Nilsson berättar om olika maträtter som var vanliga i hennes hem i Vilshult på 1950-talet.

En av flera nya medarbetare i år är Conny Johansson som berättar om sina förfäder inom Ene-släkten.

Sten Bergman, Örkelljunga, förr lärare och kantor i Kyrkhult, berättar om hur han 1959 var med och startade årsboken Vår Hembygd, som sedan dess kommit ut i 58 årgångar.

Bland de många berättelserna i årsboken kan också nämnas: Rolf Hallberg skriver om förfäder i byn Brännarebygden. Jan Johansson återger brev som skickades från Rönås på 1920-talet till hans faster Lydia Johansson som då studerade till lärare i Landskrona.

Det är i år 30 år sedan Ivar Andersson, Ulvaboda, dog, men han finns ändå representerad med en rolig berättelse från Amerika med rubriken ”Aunt Jiminies kärleksaffärer”.

Kyrkhults Scoutkår uppmärksammas i flera artiklar. Förra årets skrevs om kårens äldre historia. Nu berättar Pär-Olof Olsson och Maria Brovall om scouternas verksamhet på senare år.

Årets betraktelse skrivs av Maria Aronsson, pastor i Pingstkyrkan, Olofström.

Redaktionskommittén har bestått av Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman, Jan Ottosson och Inger Hansson. Layout och tryckning har som vanligt styrelseledamoten Margrethe Petersen svarat för.

Priset är oförändrat 120 kronor.