Vår Hembygd-Innehållsförteckning

Vår Hembygd 2016

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2015  3

Församlingskrönika av Jan Ottosson 5

Minnenas ljus dikt av Sonja Louise 6

Mjöllass av Lars Hoberg 7

Gårdar och torp i Möllelycke av Yngve Svensson 10

Möllelycke kvarnar av Inge Svensson 16

Den lilla gumman som inte ville flytta av Sig Bergenek 18

Emil Svensson i Kåraboda av Jan Ottosson 22

Farabolsåns utgrävning 1921 – 1923 av Jan Ottosson 26

En blivande faders vedermödor av Sven-Arne Persson 28

Om affären i Kyrkhult av Sven-Åke Svensson 29

När scouterna kom till Kyrkhult av Ingemar Nilsson och Jan-Åke Håkansson 30

Underliga fioler av Ivar Andersson 36

Äktenskapsförord från 1849 inlämnat av Sven Gunnar Månsson 40

Nisses Dalansholtsvisa av Nils Johansson 42

Skolkort från Skrubbeboda skola 43

Farbror Olof i Amerika av Margareta Skogsgårdh 44

Slädfärd med getabockar 51

Mormor och Morfar av Ann-Marie Nilsson 52

Dra, dra min gamla oxe av Sven-Arne Persson 54

Gårdar och torp i Baggemåla av Margareta Skogsgårdh 58

Kyrkhults sockens valvkällare av Inge Svensson 72

Aktiv socialvård i Filadelfia i Vilshult och One Way Kyrkhult
av Eric Aronsson 
76

Bred last följer dikt av Lars Hoberg 82

Hembygdsjubileum på Skansen av Jan Ottosson 83

Sommarutställningarna 2016 84

Blenda som jag minns henne av Sven-Arne Persson 86

Ett otroligt öde av Bengt Svensson 89

Ölandstoken av Lars Åkesson 90

Återkomsten av Barbro Jönsson 95

Min mormor Ida Matilda av Elsie Holgersson 100

Brunnsdag med skolan 101

Vilshults Medborgarhusförening av Reid Persson 104

Till minne av Karl Vincent Svensson 109

Ottossons Blomsterhandel har bytt ägare av Jan Ottosson 110

Vart är vi på väg? av Sven Erik Ekdahl 111

Omslagsbild för Vår Hembygd

Beställ ” Vår Hembygd” hos följande.

Arne Karlsson 0454 – 77 04 16

Jan Ottosson 0454 – 77 04 50