Styrelsen

Kyrkhults Hembygdsförenings styrelse år 2017

 

Ordförande: Jan Ottosson. E-post: jan [snabel-a] kyrkhult.se
Vice ordf: Percy Svensson
Sekreterare: Yngve Svensson. E-post: yngve.svensson [snabel-a] oktv.se
Kassör: Gunnar Bengtsson. E-post:  gunnar.bengtsson [snabel-a] oktv.se 

Övriga Ledamöter:
Margrethe Petersen
Jan-Åke Håkansson
Gunnar Bengtsson
Ronny Nilsson
Arne Strömberg
Margareta Skogsgårdh
Christer Ericsson

Suppleanter:
Håkan Assarsson
Steve Svensson
Kjell Arvidsson