Årsprogram

PROGRAM FÖR KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING 2018

Onsdag den 4 april. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. Förhandlingar, servering m m. Leif och Lennart Johnsson visar äldre foton från bygden, tagna av Alice, Arthur och Werner Johnsson.

Måndag den 30 april. Valborgsmässofirande vid Södersjön kl 19.30. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör. Tal till våren av Karin Nordvall. BK Union har servering. Fackeltåg av Scouterna. Cirkusshow med elever från Tulseboda Cirkusskola.

Tisdag den 29 maj. Byavandring i Ebbemåla kl 18.30 – ca 20.00. Samling vid planen strax öster om gamla skolan i Ebbemåla. Vandringen är koncentrerad till centrala delen av byn. Ledare: Jan Ottosson.

Söndag 24 juni – söndag 1 juli. Olofströms kommuns kulturvecka Nässelfrossa med olika kulturarrangemang i bl a Kyrkhult.   

Hembygdsföreningen medverkar bl a med följande programpunkter:

  • Kyrkogårdsvandringar med Arne Karlsson och Jan Ottosson.
  • Guidad visning av Stenmuseet i Vilshult med Thommy Svensson.
  • Jan Ottosson berättar på Forneboda om några kvinnor i Kyrkhult som satt avtryck i bygden.

Närmare uppgifter om datum och tider i Nässelfrossas tryckta program samt på hemsidorna www.nasselfrossa.se och www.kyrkhult.se

OBS att föranmälan krävs till våra program under Nässelfrossan!

Söndagar 1 juli – 12 aug.  Hembygdsmuseet öppet kl 13.00–16.00. Nytt för i sommar: Utställning med Uno Johanssons urmakeriverkstad. Konst av Carl Eldh m m.

Lördag 7 juli – söndag 12 aug. Stenmuseet i Vilshult öppet lördagar och söndagar kl 13.00–16.00. Utställning om diabasbrytning.

Söndag 12 aug. Kaffeservering i hembygdsmuseet kl 13.00–16.00. Museet stänger för säsongen.

Lördag 18 aug.  Extra öppethållande i museet i samband med byafesten vid Södersjön. Kl 13-17.

Lördag 1 sept. Byavandring i södra Kullan kl 13.00–16.00. Samling vid f.d. Bohlmans gård, Södra Kullanvägen. Ledare: Yngve Svensson. Medtag gärna fikakorg.

Lördag 8 sept. Vid gamla ålderdomshemmet i Mörbohult kl 13.30–16.00 i samarbete med Maria och Andreas Brovall: Visning av de gamla cellerna i uthuset, visning av hembygds-föreningens arkivlokal, kaffeservering, försäljning av hembakat bröd m m.

December. Vår Hembygd 2018 beräknas utkomma. Föreningen medverkar vid eventuell Tomtemarknad på Tulseboda Brunn.