Årsmöte

 

Hembygdsföreningens årsmöte 2018

Kyrkhults Hembygdsförening höll sitt årsmöte onsdagen den 4 april i församlingshemmet. Drygt 100 personer deltog i mötet.

Den enda förändringen bland ordinarie ledamöter i styrelsen blev att Gunnar Bengtsson lämnade efter 9 år som kassör. Ny ordinarie ledamot blev Kjell Arvidsson, tidigare ersättare. Jan Ottosson omvaldes till ordförande efter precis 40 år på posten.

Styrelsen har därmed följande sammansättning: Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande och kassör Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg, Christer Ericsson och Kjell Arvidsson.

Till ersättare omvaldes: Håkan Assarsson och Steve Svensson samt nyvaldes Mona Björkman.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och Ann-Helén Bockman.

Redaktionskommitté: Margareta Skogsgårdh, sammankallande, Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman, annonsansvarig, Inger Hansson och Margrethe Petersen.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet: Omval av Thommy Svensson, sammankallande, Margrethe Petersen, Inge Svensson, Johnny Aronsson, Rolf Wyöni, Sven-Bertil Bergdahl, Ronny Nilsson och Steve Svensson.

Identifieringskommitté: Arne Karlsson (sk), Jan Åke Håkansson och Ronny Nilsson.

Arkivkommitté: Yngve Svensson (sk), Margareta Skogsgårdh, Margrethe Petersen och Jan Ottosson.

Fastighetskommitté: Percy Svensson (sk), Arne Strömberg och Kjell Arvidsson.

Utställningskommitté: Christer Ericsson (sk), Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman och Håkan Assarsson.

Samkvämskommitté: Ann-Britt Aronsson (sk), Lillemor Håkansson och Åsa Svensson.

Valberedning: Håkan Björkman (sk), Ann-Marie Strömberg och Ulla Saar.

Årets kulturstipendium ur Hilding och Antonia Karlssons Minnesfond delades ut till Börje Hansson för mångårigt värdefullt arbete inom Kyrkhults Sportklubb.

Avgående kassören Gunnar Bengtsson avtackades med blommor.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med frallor.

Kvällen avrundades med att Lennart och Leif Johnsson visade en serie äldre bilder från Kyrkhultstrakten, tagna av Alice, Arthur och Werner Johnsson.