Hembygdsmuseum

Information om museet

Kyrkhults hembygdsmuseum är inrymt i Läkarvillan, en annexbyggnad till Tulseboda Brunn och uppförd 1898 som bostad och mottagning åt brunnsläkaren.
Läkarvillan har varit hembygdsmuseum sedan 1982.

Under år 2017 har Läkarvillans interiör genomgått en fantastisk uppsnyggning och förbättring. Nya tidstypiska tapeter i ett antal rum, tak, dörrar och andra trädetaljer har målats om. Utställningarna har samtidigt fräschats upp ordentligt. Gamla gulnade utställningsskärmar har bytts ut mot moderna collage tillverkade av en reklamfirma i Olofström. Utställningarna i övrigt har också snyggats upp. Entrén har försetts med specialgjorda möbler i gammal stil, tillverkade av en lokal möbelsnickare. I taken hänger nu äldre tidstypiska ljuskronor som anskaffats genom antikhandlare.

Husets exteriör genomgick under 2015 en rejäl utvändig upprustning.

Genom dessa omfattande åtgärder ger Kyrkhults Hembygdsmuseum nu ett fräscht och välkomnasnde intryck för besökarna.

Muséet speglar bl a brunnsepoken vid Tulseboda Brunn, hembygdsföreningens verksamhet, olika hantverk, handel, bygden, kyrkan, gammal fotoutrustning med bl a en filmprojektor från 1906. Dessutom anordnas varje sommar specialutställningar på olika teman.

Det gamla båtsmanstorpet strax intill innehåller diverse äldre allmogeföremål.

Kontaktpersoner muséet:
Jan Ottosson , tel. 0454 – 77 04 50 el. mobil 070 – 326 33 77
Percy Svensson, tel. 070 – 5223077                                                                                                                            Margareta Skogsgårdh, tel. 0454-77 05 17